เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
รมว.คลัง ร่วมประชุมเวิลด์แบงก์-IMF 12-14 ต.ค.ที่สหรัฐฯ


นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund) ปี 2560 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 12-14 ต.ค.60 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา 

          
การประชุมดังกล่าวคาดว่าจะมีการหารือประเด็นสำคัญดังนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมร่วมระหว่างผู้ว่าการธนาคารโลกและผู้ว่าการ IMF จากประเทศสมาชิก 189 ประเทศทั่วโลก โดยนาย Jim Yong Kim ประธานธนาคารโลก และนาง Christine Lagarde กรรมการผู้จัดการ IMF จะกล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับแนวนโยบาย ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในอนาคตที่ทั้ง 2 องค์กรจะดำเนินการเพื่อรองรับความท้าทายต่างๆ ที่มีต่อเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค รวมถึงการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมในมิติต่าง ๆ 
          
ในการนี้ รมว.คลังจะมีถ้อยแถลงถึงภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินนโยบายของไทย รวมถึงมุมมองของประเทศไทยต่อบทบาทของทั้ง 2 องค์กรด้วย
          
ส่วนการประชุมร่วมของผู้ว่าการของประเทศสมาชิกกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (Joint Meeting of the World Bank-IMF Southeast Asia Group (SEA Group)) โดย รมว.คลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในกลุ่มธนาคารโลก และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ว่าการของไทยใน IMF จะเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินงานและพิจารณามอบหมายแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญในอนาคตของสำนักงานกรรมการบริหารประจำกลุ่มออกเสียงฯ 
          
นอกจากนี้ ในการประชุมดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลกและ IMF จะมีการนำเสนอเรื่อง นวัตกรรมทางการเงินกับการให้บริการทางการเงินอย่างทั่วถึง (Fintech and Financial Inclusion: Issues, Challenges and Policies) ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
          
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 96 (96th Development Committee Meeting) เป็นการประชุมระดับผู้ว่าการธนาคารโลก ประกอบด้วย ผู้แทนของผู้ว่าการธนาคารโลกจากกลุ่มออกเสียงของประเทศสมาชิก จำนวน 25 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวนโยบายที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาและการสนับสนุนทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและก่อให้เกิดการพัฒนาในประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด เพื่อธนาคารโลกจะได้นำแนวนโยบายจากการประชุมไปพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป 
        
ทั้งนี้ นายอภิศักดิ์จะเป็นตัวแทนเพื่อร่วมหารือและกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมในนามของกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในปีนี้จะมีการหารือใน 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ การพัฒนาระบบการศึกษา การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในด้านการเงินเพื่อการพัฒนา แนวทางการเพิ่มทุนของกลุ่มธนาคารโลก และแผนการดำเนินงานของกลุ่มธนาคารโลกในอนาคต 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 ต.ค. 2560 เวลา : 18:20:26
01-10-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 1, 2020, 5:25 am