การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
กรม สบส.แนะประชาชนตรวจหลักฐาน 4 ประการก่อนรับบริการทางการแพทย์


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะประชาชนตรวจสอบหลักฐานสำคัญ 4 ประการก่อนรับบริการจากสถานพยาบาล สร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองห่างไกลจากอันตรายของสถานพยาบาลเถื่อน หมอเถื่อน หมอกระเป๋า พร้อมเชิญชวนให้ทุกคนร่วมเป็นเครือข่ายคุ้มครองด้านระบบริการสุขภาพ หากพบเบาะแสการกระทำผิดอย่านิ่งดูดายให้ใช้สมาร์ทโฟนเก็บหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป

 

 

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า จากกรณี การเสียชีวิตของสาวประเภทสองขณะทำการผ่าตัดเสริมทรวงอก คลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคลินิกดังกล่าวมีการประกอบกิจการโดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล ..2541 ซึ่งกรม สบส.ในฐานะองค์กรหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ มีความเป็นกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิด ยิ่งปัจจุบันประชาชนต่างให้ความสำคัญกับสุขภาพและรูปลักษณ์ของร่างกายเพิ่มมากขึ้น จึงมีผู้ฉกฉวยโอกาส ลักลอบเปิดสถานพยาบาล ให้บริการรักษาพยาบาล หรือเสริมความงามที่ไม่ได้คุณภาพ มาตรฐาน ซึ่งเป็นอันตรายต่อ ทั้งชีวิต ร่างกาย และความพิการของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อ บาดแผลเน่า ใบหน้าผิดรูป จมูก/ปากเบี้ยว ตาบอดจากการฉีดสารเสริมความ ได้รับอันตรายจากยา และเวชภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ หรือได้รับบริการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้มาตรฐานจากหมอเถื่อนจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ เนื่องจากไม่มีการควบคุม กำกับตามกฎหมาย

ดังนั้น ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองห่างไกลจากอันตรายของสถานพยาบาลเถื่อน หมอเถื่อน หมอกระเป๋า และสร้างความมั่นใจว่าจะได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการ มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด กรม สบส.ขอเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนพิจารณาอย่างรอบด้านทุกครั้งก่อนรับบริการจากสถานพยาบาล อย่าด่วนตัดสินใจรับบริการเพียงเพราะคำบอกเล่าปากต่อปากว่าดี ภาพโฆษณาที่สวยงาม หรือราคาที่ถูกกว่าแห่งอื่น หากเป็นการรับบริการครั้งแรกขอให้ลงไปตรวจสอบสถานที่จริงด้วยตนเอง และจะต้องตรวจสอบหลักฐานสำคัญ 4 ประการ เพื่อยืนยันว่าเป็นสถานพยาบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้มาตรฐาน ประกอบด้วย 1.ป้ายชื่อคลินิกต้องแสดงเลขที่ใบอนุญาต 11 หลัก 2.มีการแสดงใบอนุญาตเปิดกิจการคลินิก เลขใบอนุญาตต้องตรงกับเลขที่ที่ติดที่ป้ายชื่อคลินิก 3.มีการแสดงหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมคลินิกที่เป็นปีปัจจุบัน 4.มีการแสดงหลักฐานของแพทย์ที่ให้บริการในคลินิก โดยมี ชื่อ-นามสกุล และภาพถ่ายติดที่หน้าห้องตรวจ โดยสามารถตรวจสอบชื่อคลินิกได้ที่เว็บไซต์สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรม สบส.(www.mrd-hss.moph.go.th) และตรวจสอบชื่อแพทย์ได้ที่เว็บไซต์แพทยสภา (www.tmc.or.th) หากไม่พบรายชื่อหรือหลักฐานที่ต้องแสดงไม่ครบถ้วนไม่ควรรับบริการโดยเด็ดขาด 

อย่างไรก็ตาม ด้วยกำลังของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวอาจจะไม่เพียงพอที่จะดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง กรม สบส.จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนมาร่วมเป็นเครือข่ายคุ้มครองด้านระบบบริการสุขภาพ หากพบเห็นเบาะแสการกระทำผิดของ คลินิกเถื่อน หมอเถื่อน หมอกระเป๋า อย่านิ่งดูดายให้ใช้สมาร์ทโฟนเก็บภาพไว้เป็นหลักฐานหากอยู่ในเขตกรุงเทพฯให้แจ้งได้ที่กรม สบส.ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18822 และ 18618 หรือทางเฟซบุ๊ก สารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์, มือปราบสถานพยาบาลเถื่อน ในวันและเวลาราชการ แต่หากอยู่ในส่วนภูมิภาคสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 31 ต.ค. 2560 เวลา : 15:12:43
25-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 25, 2020, 7:10 am