เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
รัฐบาลเตรียมแจกของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน


หลังการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งที่ 5 ในรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์   จันทร์โอชา นอกจากนายกรัฐมนตรีจะวางแนวทางการทำงานให้คณะรัฐมนตรีแล้ว   นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้กระทรวงต่างๆเตรียมของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน   โดย พ.อ.อธิสิทธิ์  ไชยนุวัติ   ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า  นายกรัฐมนตรีได้แจกเอกสารสั่งการให้รัฐมนตรีทุกคนในที่ประชุมครม.ยึดความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญ ควบคู่กับการทำงานแบบบูรณาการข้ามกระทรวง รวมถึงศึกษางานและกฏของกระทรวงอื่นๆ  เพื่อให้งานทุกอย่างเป็นด้วยความเรียบร้อย  ตลอดจนให้รัฐมนตรีเตรียมการเรื่องของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยศึกษาจากแนวทางที่ผ่านมา และให้เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป  

 ทั้งนี้จะต้องนำสินค้าเกษตรของไทย ที่มาจากเกษตรกร หรือจากประชาชนจัดทำขึ้น เช่น  มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณาข้าว กข.43  เพื่อจัดทำเป็นของขวัญ โดยสร้างรูปแบบผลิตภัณฑ์และเรื่องราว ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะสั่ง 300 กล่อง เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่

 


    
ด้านนายสมชัย   สัจจพงษ์   ปลัดกระทรวงการคลัง    เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ 2 ว่า   ภายในสัปดาห์นี้จะเร่งหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    เพื่อสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับการเดินหน้าสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ 2  ที่กระทรวงการคลังจะเสนอให้ดำเนินการนั้น จะสามารถทำได้จริงในทางปฏิบัติ และเกิดผลให้เห็นเป็นรูปธรรมด้วย โดยรอบใหม่นี้จะเน้นการสร้างงานสร้างอาชีพ   ซึ่งจะเป็นการแก้จนอย่างยั่งยืนมากกว่าให้รัฐสวัสดิการเป็นครั้งคราว
          
สำหรับสวัสดิการที่จะมอบให้ผู้มีรายได้น้อยในระยะที่ 2 นั้น จะเน้นส่งเสริมใน 4 มิติ ได้แก่ การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทางการ การส่งเสริมการศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพ การเพิ่มโอกาสในการทำงาน ทั้งในส่วนของมีงานทำและการเป็นเจ้าของกิจการ และการส่งเสริมการมีปัจจัย 4 เป็นของตัวเอง อาทิ ที่อยู่อาศัย และทรัพย์สินต่างๆ ที่จำเป็น

ซึ่งยอมรับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย  เพราะเป้าหมายหลักที่นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กำหนดมา คือต้องทำให้ผู้มีรายได้น้อยที่มาลงทะเบียนในโครงการสวัสดิการรัฐจำนวน 11.4 ล้านคน   ซึ่งในส่วนนี้มีคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาท/ปี ถึง 5 ล้านคน มีจำนวนลดลง รวมทั้งการขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ในรอบนี้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงและประสบความสำเร็จ   ดังนั้นเราจึงต้องหารือร่วมกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ได้อย่างแท้จริง โดยคาดว่าภายใน 2 สัปดาห์น่าจะได้ข้อสรุปทั้งหมด และจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
          
อย่างไรก็ดี ในส่วนเงินงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการนั้น ปลัดคลัง กล่าวว่า ยังไม่มีการสรุปในเรื่องนี้  แต่เบื้องต้นจะเป็นการบูรณาการโครงการเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้มีรายได้น้อย การส่งเสริมอาชีพของกระทรวงต่างๆ ที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว เอามาปรับปรุงให้สอดคล้องและผลักดันออกมาอย่างเป็นระบบ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ โดยมาตรการด้านสินเชื่อจะให้ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเป็นแกนนำในการดำเนินการ


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 ธ.ค. 2560 เวลา : 09:58:39
05-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 5, 2020, 2:19 pm