ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมสบส.ชูนโยบายปลอดสินบน100%


 

 

แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรมสบส.) ส่งมอบบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมฯ กับ ...หรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบให้แก่ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และนายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อให้นำบันทึกข้อตกลงไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็น 1 ในหน่วยงานภาครัฐที่ ...ได้คัดเลือกให้เป็นแนวร่วมในการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ทั้งนี้ แพทย์หญิงประนอมมีนโยบายอย่างจริงจังให้กรมสบส.ปลอดสินบน100%” โดยต้องให้บริการอย่างโปร่งใส ไม่เรียกรับสินบนทุกรูปแบบ ปิดโอกาสการทุจริตทุกช่องทาง. 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 ม.ค. 2561 เวลา : 14:23:38

23-10-2018
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555