การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
คกก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศึกษาดูงานคลินิกหมอครอบครัวบางแก้ว จ.สมุทรปราการ


ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศึกษาดูงานระบบบริการปฐมภูมิคลินิกหมอครอบครัวบางแก้ว .สมุทรปราการ

 

 

นายแพทย์โสภณ  เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้นำคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้บริหารของสำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัวสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกรรมการสภาการพยาบาล ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ คลินิกหมอครอบครัวบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวของกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์โสภณ กล่าวต่อว่า ภายหลังจากรับฟังผลการดำเนินงานของคลินิกหมอครอบครัวบางแก้ว คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เข้าใจและพอใจการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และให้ความเห็นว่าการดำเนินงานจะสำเร็จได้นั้น ต้องมีกำลังคนที่หลากหลายวิชาชีพ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช. นอกจากนี้ จะเป็นนโยบายที่ต่อเนื่องได้จะต้องมีกฎหมายรองรับ การบริหารจัดการระบบบริการปฐมภูมิ ต้องมีหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่ ไม่ยึดติดกับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และต้องมีภาคเอกชน ภาคประชาชนร่วมบริหารจัดการ โดยเฉพาะเขตเมืองที่ผสมเขตชนบท เช่นจ.สมุทรปราการ

สำหรับ คลินิกหมอครอบครัวบางแก้ว ดูแลประชาชน 26,000 คน มีทีมหมอครอบครัว 4 ทีม โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาพดี ไม่ป่วยในโรคที่ไม่ควรป่วย ต้องรู้จักไว้ใจ ศรัทธา อสม. หมอครอบครัว แพทย์ประจำครอบครัวและมีความรู้ พฤติกรรมด้านสุขภาพ สามารถดูแลตนเองได้เมื่อมีความเจ็บป่วย มียาสามัญ กลุ่มไลน์กับหมอครอบครัวเมื่อเกินความสามารถของตนเองสามารถปรึกษา อสม. หรือหมอครอบครัว และใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิใกล้บ้านกับหมอครอบครัว พร้อมจัดระบบส่งต่อ-รับกลับเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้บริการที่โรงพยาบาลระดับสูงขึ้นไป


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 06 ก.พ. 2561 เวลา : 15:34:37

18-12-2018
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555