คุณภาพชีวิต
ผลสำรวจเรื่อง บอกรักวาเลนไทน์ สไตล์ 4.0

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง บอกรักวาเลนไทน์ สไตล์ 4.0 โดยเก็บข้อมูลจากคนวัยหนุ่มสาวในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,193 คน พบว่า ความเห็นที่หนุ่มสาวยุค 4.0 มีต่อค่านิยมการบอกรักหรือแสดงความรักในวันวาเลนไทน์ ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.9 ระบุว่า บอกรักได้ทุกวันไม่จำเป็นต้องบอกในวันวาเลนไทน์ รองลงมาร้อยละ 49.2 ระบุว่า ไม่ต้องมีคู่รัก ก็บอกรัก เพื่อน พ่อแม่ พี่น้องได้ และร้อยละ 33.1 ระบุว่า เป็นค่านิยมและวัฒนธรรมของชาวตะวันตก

 

 

 

 

 

สำหรับวิธีบอกรักของหนุ่มสาวในปีนี้นั้น ส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.8 ระบุว่าจะแสดงความรักมอบดอกไม้/ช็อคโกแลต/ของขวัญ ด้วยตนเองกับมือ รองลงมาร้อยละ 24.5 ระบุว่าจะทำเซอร์ไพรส์ แอบเอาของไปให้ โดยไม่ให้รู้ตัว และร้อยละ 17.8 จะส่งสติ๊กเกอร์ไลน์, facebook, Social Media เพื่อบอกรัก

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ร้อยละ 49.0 ระบุว่าตั้งงบประมาณสำหรับวันวาเลนไทน์ปีนี้ไว้แล้ว โดยค่าเฉลี่ยการใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 300 บาท ถึง1,000 บาท ขณะที่ร้อยละ 23.3 ระบุว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และอีกร้อยละ 27.7 ระบุว่า ไม่มีใครมอบให้ในปีนี้

 

 

 

 

 

          

 

 

 

มีรายละเอียดดังนี้

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ความเห็นต่อค่านิยมการบอกรัก/แสดงความรักในวันวาเลนไทน์ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บอกรักได้ทุกวันไม่จำเป็นต้องบอกในวันวาเลนไทน์

 

 

 

 

ร้อยละ

60.9

ไม่ต้องมีคู่รัก ก็บอกรัก เพื่อน พ่อแม่ พี่น้องได้

ร้อยละ

49.2

เป็นค่านิยมและวัฒนธรรมของชาวตะวันตก

ร้อยละ

33.1

เป็นโอกาสดีสามารถบอกรักคนที่แอบชอบได้

ร้อยละ

32.8

เป็นวันที่กุหลาบแพง      

ร้อยละ

29.0

เป็นวันบอกรักที่หวานแหวว

ร้อยละ

19.7

เป็นวันเศร้าสำหรับคนโสด          

ร้อยละ

19.2

สร้างความอิจฉาให้กับคนไม่มีคู่

ร้อยละ

11.2

เป็นวันไร้สาระทำให้คนฟุ่มเฟือย

ร้อยละ

11.1

สร้างแรงกดดันคู่รักที่ต้องแสดงความรัก

ร้อยละ

6.7

 

 

2. วิธีบอกรัก/แสดงความรักแก่คู่รักวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มอบดอกไม้/ช็อคโกแลต/ของขวัญ ด้วยตนเองกับมือ

ร้อยละ

46.8

ทำเซอร์ไพรส์ แอบเอาของไปให้ โดยไม่ให้รู้ตัว

ร้อยละ

24.5

ส่งสติ๊กเกอร์ไลน์, facebook, Social Media เพื่อบอกรัก

ร้อยละ

17.8

ส่งดอกไม้/ช็อคโกแลต/ของขวัญ ผ่านไลน์แมน/แมสเซนเจอร์

ร้อยละ

3.6

Live สด /อัดคลิป บอกรัก

ร้อยละ

1.0

อื่นๆ อาทิ กอด พาไปกินข้าว พาไปช้อปปิ้ง จัดอเว้นบอกรัก ฯลฯ

ร้อยละ

6.3

 

3. งบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับวันวาเลนไทน์ปีนี้

 

 

 

 

 

ตั้งงบไว้แล้ว

 

         โดยค่าเฉลี่ยการใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 300 บาท ถึง1,000 บาท

 

 

 

ร้อยละ

49.0

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ร้อยละ

23.3

ไม่มีใครมอบให้ในปีนี้

ร้อยละ

27.7

 


รายละเอียดในการสำรวจ

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ในการสำรวจ

 

          เพื่อสอบถามความคิดเห็นของคนวัยหนุ่มสาวเกี่ยวกับค่านิยมการบอกรักในวันวาเลนไทน์ รวมถึงวิธีในการบอกรักและงบประมาณที่ใช้สำหรับวันวาเลนไทน์ ทั้งนี้เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของหนุ่มสาวให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวิธีการสำรวจ

 

     การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างหนุ่มสาว อายุตั้งแต่ 13-25ปี ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยวิธีสุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ โดยแบ่งเป็นเขตการปกครองชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน ได้แก่ เขตคันนายาว จตุจักร ดินแดง ดุสิต ทุ่งครุ บางเขน บางซื่อ บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบัง สาทร หนองแขม หลักสี่ และปริมณฑลได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,193 คน เป็นเพศชายร้อยละ 49.3 และเพศหญิงร้อยละ 50.7

 

 

 

 

 

 

 

 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

     ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

 

วิธีการรวบรวมข้อมูล

     ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) ในส่วนของ และคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุคำตอบเองโดยอิสระ (Open Ended) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

 

 

 

 

 

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล    : 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ                     :  14 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

 

 

 

 

 


 

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 14 ก.พ. 2561 เวลา : 12:44:39

18-12-2018
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555