เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กรมบัญชีกลางจ่ายเงินช่วยเหลือและสนับสนุนคนดี มีจิตสาธารณะ


กรมบัญชีกลางสรุปผลการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตั้งแต่ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 จำนวน  14 ราย ได้จ่ายเงินชดเชยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 3,394,020 บาท 

 

 

นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า การจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ที่ได้รับอันตรายจนป่วยเจ็บ สูญเสียอวัยวะ พิการทุพพลภาพ จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ หรือถึงแก่ความตาย จนครอบครัวได้รับความเดือดร้อน เพราะเหตุช่วยเหลือราชการหรือปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี  กรมบัญชีกลางได้จ่ายเงินชดเชยไปแล้ว จำนวน 14 ราย (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 –  26 มีนาคม 2561) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,394,020 บาท 

สำหรับบุคคลผู้มีสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือ จะต้องเป็นผู้ที่ช่วยเหลือราชการด้วยความสมัครใจ ปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองดี เช่น ช่วยสกัดคนร้าย การช่วยเหลือคนตกน้ำ จนเป็นเหตุให้ถูกทำร้ายหรือได้รับอันตรายถึงสูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานหรือพิการทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวต้องไม่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือเกิดจากความผิดของตนเอง ทางราชการจะให้ความช่วยเหลือบุคคล
ที่ทำความดี รวมถึงทายาท เป็นค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชย เงินดำรงชีพ และเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ ตามกรณี ดังนี้ 1) กรณีบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย จนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล 2) กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการทุพพลภาพ 3) กรณีทุพพลภาพขนาดหนัก และ 4) กรณีถึงแก่ความตาย 

 

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า คนดี คนที่มีจิตสาธารณะเป็นเรื่องที่ควรให้การสนับสนุนและยกย่อง
ซึ่งกรมบัญชีกลางมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือและส่งเสริมให้มีคนดีในสังคมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หากพบเห็นคนดี สามารถ
แจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่ท้องที่เกิดเหตุ หากเกิดในกรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่ สำนักงานเขต  สำหรับจังหวัดอื่นๆ ติดต่อได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cgd.go.th และ Facebook กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 30 มี.ค. 2561 เวลา : 14:41:45
02-10-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 2, 2020, 6:30 am