ข่าวประชาสัมพันธ์
สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 'ประชาชน 70.33% ชี้ 'ออเจ้า' ช่วยยกระดับละครไทยให้สูงขึ้น'


. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อกระแสความนิยมละครโทรทัศน์แนวย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์กับการรณรงค์ความเป็นไทย สำรวจระหว่างวันที่ 5 ถึง 10 เมษายน .. 2561 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,210 คน

 


 

 

จากกระแสความนิยมที่มีต่อละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสซึ่งเป็นละครโทรทัศน์ที่สร้างจากบทประพันธ์ในรูปของนวนิยายแนวรักโรแมนติกย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และมีการกล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์รวมถึงถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิถีการดำรงชีวิตในช่วงดังกล่าวไว้ด้วย จึงทำให้ผู้คนตื่นตัวหันมาให้ความสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยในสมัยดังกล่าว รวมทั้งเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่จริงทางประวัติศาสตร์ที่มีการนำเสนอในละครโทรทัศน์ พร้อมทั้งได้สร้างความตื่นตัวในการแต่งชุดไทยย้อนยุค  

ทั้งนี้ ผู้คนทั่วไปในสังคมต่างวิพากษ์วิจารณ์แสดงความชื่นชมการนำเสนอละครโทรทัศน์เรื่องดังกล่าว ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างความตื่นตัวให้กับคนไทยหันมาศึกษาเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และให้ความสนใจเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ทางประวัติศาสตร์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมทั้งเป็นการช่วยกระตุ้นให้คนไทยเกิดความรักชาติรักแผ่นดินและส่งเสริมค่านิยมการแต่งชุดไทยด้วยเช่นกัน 

แต่อย่างไรก็ตาม นักวิชาการและผู้คนอีกส่วนหนึ่งได้แสดงความห่วงใยถึงการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ประวัติศาสตร์ซึ่งอาจกลายเป็นการสร้างความเสียหายให้กับโบราณสถานและวัตถุโบราณต่างๆ ขณะเดียวกันได้แสดงความเป็นห่วงว่าหลังจากที่ละครโทรทัศน์เรื่องดังกล่าวจบลงไปอาจส่งผลให้กระแสความตื่นตัวในการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ การเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ประวัติศาสตร์ และกระแสการแต่งชุดไทยลดลงไป ดังนั้นจากประเด็นดังกล่าว สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อกระแสความนิยมละครโทรทัศน์แนวย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์กับการรณรงค์ความเป็นไทย 

 

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเพศหญิงร้อยละ 52.07 เพศชายร้อยละ 47.93 อายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถสรุปผลได้ดังนี้ ในด้านความรับรู้เกี่ยวกับบทประพันธ์เรื่องบุพเพสันนิวาส กลุ่มตัวอย่างมากกว่าสามในสี่หรือคิดเป็นร้อยละ 76.12 ยอมรับว่าตนเองไม่รู้จักบทประพันธ์เรื่องบุพเพสันนิวาสในแบบหนังสือก่อนที่จะมาทำเป็นละครโทรทัศน์ฉาย ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 23.88 ระบุว่าตนเองรู้จักมาก่อน
 

ในด้านความคิดเห็นต่อละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส กลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 68.02 มีความคิดเห็นว่าละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสมีส่วนช่วยกระตุ้นให้คนไทยหันมาให้ความสนใจศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยมากขึ้น กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 72.31 มีความคิดเห็นว่าละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสมีส่วนช่วยส่งเสริมให้คนไทยหันมาให้ความสนใจท่องเที่ยวในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ในประเทศมากขึ้นได้  

นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างประมาณสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 66.45 มีความคิดเห็นว่าละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสมีส่วนช่วยสร้างกระแสให้ประชาชนแต่งชุดไทยเพิ่มมากขึ้น ขณะที่กลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 70.33 มีความคิดเห็นว่าละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพละครโทรทัศน์ของประเทศไทยให้สูงขึ้นได้ 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 54.79 มีความคิดเห็นว่าหลังจากละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสออกอากาศจบลงจะส่งผลให้กระแสความตื่นตัวในการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม/การท่องเที่ยวสถานที่ทางประวัติศาสตร์/การแต่งชุดไทยลดลงไป  

ในด้านความคิดเห็นต่อละครโทรทัศน์แนวย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่างเกือบสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 64.38 มีความคิดเห็นว่าละครโทรทัศน์แนวย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์/วัฒนธรรมจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้คนไทยเกิดความรักชาติรักแผ่นดินเพิ่มมากขึ้นได้ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 63.06 มีความคิดเห็นว่าละครโทรทัศน์แนวย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์/วัฒนธรรมจะมีส่วนช่วยรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงการช่วยกันรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมความเป็นไทยเพิ่มมากขึ้นได้ และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71.24 มีความคิดเห็นว่าละครโทรทัศน์แนวย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์/วัฒนธรรมจะมีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยหันมาท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นได้ 

 

ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างประมาณสามในสี่หรือคิดเป็นร้อยละ 75.21 เห็นด้วยว่าการสร้างละครโทรทัศน์ให้เป็นที่นิยมของชาวบ้านทั่วไปไม่จำเป็นต้องมีตัวร้าย/ตัวอิจฉามาเป็นส่วนประกอบเสมอไป (อ่านข่าวต่อ : https://goo.gl/EjMnQf)


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 เม.ย. 2561 เวลา : 18:04:45

25-03-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555