ข่าวประชาสัมพันธ์
ขบ. เตือน!!! รถโดยสารสาธารณะ รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง ห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561


กรมการขนส่งทางบก เตือน!!! รถโดยสารสาธารณะ รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง ห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยได้จัดผู้ตรวจการขนส่งทางบกลงพื้นที่อำนวยความสะดวกคุมเข้มตามสถานีขนส่ง จุดรับส่งและสถานที่เล่นน้ำสงกรานต์  หากพบรถโดยสารสาธารณะให้บริการไม่ปลอดภัย ฉวยโอกาสเอาเปรียบ แจ้งสายด่วน 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อติดตามตัวผู้กระทำความผิดดำเนินการตามกฎหมายเด็ดขาดทันที

 

  

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ คาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากออกมาเล่นน้ำสงกรานต์ตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล และคาดว่าจะมีความต้องการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบของผู้ให้บริการบางราย กรมการขนส่งทางบกได้จัดผู้ตรวจการขนส่งทางบกลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและตรวจสอบตามสถานีขนส่งผู้โดยสาร จุดรับส่งผู้โดยสาร เช่น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สถานีรถไฟฟ้า และตามสถานที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความนิยม หากพบพฤติกรรมฉวยโอกาส เก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด ปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ส่วนกรณีปฏิเสธผู้โดยสาร, ไม่ส่งผู้โดยสารตามสถานที่ที่ได้ตกลงไว้, แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ, ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร ปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท กรณีใช้รถจักรยานยนต์ป้ายดำ รถยนต์ส่วนบุคคลป้ายดำนำมารับจ้างรับส่งผู้โดยสารปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท และหากตรวจสอบประวัติแล้วพบว่าเป็นการกระทำความผิดซ้ำซาก ความผิดอาญา หรือความผิดลามกอนาจาร ทำลายภาพลักษณ์ประเทศ ลงโทษพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที โดยกรมการขนส่งทางบกจะจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันนี้ – 17 เมษายน 2561

 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งทั่วประเทศ และเพิ่มจำนวนคู่สายโทรศัพท์สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท พร้อมเน้นย้ำทุกฝ่ายต้องให้บริการด้วยมาตรฐานคุณภาพ สะดวก ปลอดภัย และเป็นธรรม ควบคู่กับการพัฒนาแก้ไขพฤติกรรมการให้บริการ สร้างจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัย พร้อมแนะนำการเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่นTaxi OK ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android ทั้งนี้ หากพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ รถโดยสารไม่ปลอดภัย หรือการลักลอบให้บริการผิดกฎหมายทั้งรถแท็กซี่หมดอายุการใช้งาน รถจักรยานยนต์ป้ายดำ แจ้งข้อมูลได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง, แอพพลิเคชั่น DLT GPS, แอพพลิเคชั่น Taxi OK, Line ID “1584dlt”, เว็บไซต์ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/,E-Mail :dlt_1584complain@hotmail.com, เฟซบุ๊ก “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ”, ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ (GCC1111) ทำเนียบรัฐบาล สำนักนายกรัฐมนตรี, ส่งจดหมายหรือหนังสือร้องเรียนมายังกรมการขนส่งทางบกหรือเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน กรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวในที่สุด


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 เม.ย. 2561 เวลา : 14:23:01

20-03-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555