การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
ทปอ. มั่นใจ ระบบรับตรงรอบ 3 รองรับการสมัครครบทุกคน พร้อมลดกังวลนักเรียนขยายการยื่นในสมัคร ถึง 19 พฤษภาคมนี้


 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศความพร้อมระบบระยะเวลาการรับสมัครรับตรง TCAS รอบที่ 3 ประเภทรับตรงร่วมกัน และนักศึกษาเลือกสาขาวิชาแบบ Post Select สามารถรองรับความต้องการของการยื่นใบสมัครของนักเรียนทั่วประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ ทปอ.ได้จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียนที่คาดว่าจะยื่นใบสมัครในรอบดังกล่าวกว่า 400,000 ราย  อย่างไรก็ตามการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 มหาวิทยาลัยกำหนดรับนักศึกษา จำนวน 89,392 ที่นั่ง จากผู้สมัครที่คาดว่าจะมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 350,000ราย ทั้งนี้ ทปอ.ยังกำหนดในการรับสมัครอีกจำนวน 2 รอบ คือรอบ รอบที่ 4 การรับสมัคร Admission จำนวน 80,971  ที่นั่ง  ภายในเดือนมิถุนายน และ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระภายในเดือนกรกฎาคม จำนวน28,134 ที่นั่ง อย่างไรก็ตามเพื่อความสบายใจของนักเรียนและผู้ปกครอง ทปอ. จึงกำหนดขยายเวลาการรับสมัครในรอบที่ 3 อีก 6 วันโดยกำหนดรับสมัครวันสุดท้าย ในวันที่ 19 พฤษภาคม นี้ เวลา 23.53 โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปสมัครได้ที่ http://app.cupt.net/tcas/round3.php

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  และอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า  ทปอ. ได้เปิดรับสมัครรับตรง TCAS รอบที่ 3 ประเภทรับตรงร่วมกัน และนักศึกษาเลือกสาขาวิชาแบบ Post Select ไปเมื่อวันที่ 9 พค.61 ที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวนนักเรียนเข้ายื่นใบสมัครจำนวนมากโดยจากข้อมูลวันที่ 12 พฤษภาคม มีจำนวนผู้สมัครแล้วกว่า 72,495 ราย ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและสามารถรองรับความจำนวนผู้เข้าเว็บไซท์จำนวน ทปอ.ได้จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียนที่คาดว่าจะยื่นใบสมัครในรอบดังกล่าวรวมกว่า 350,000ราย  จากจำนวนโค้วต้าที่มหาวิทยาลัยกำหนดรับนักศึกษาในรอบดังกล่าว จำนวน 89,392 ที่นั่ง  

ทั้งนี้ เพื่อความสบายใจของผู้ปกครองและลดความกังวลของนักเรียน ทปอ. ขอประกาศขยายเวลาการยื่นใบสมัครใบรอบที่ 3 อีก 5 วัน โดยกำหนดปิดรับสมัครวันสุดท้ายในวันที่ 19 พค. 61  และสามารถชำระเงินได้ ตามเวลาทำการของธนาคาร และสำหรับ เคาน์เตอร์เซอร์วิสชำระภายในเวลา 23.59   โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปสมัครได้ที่ http://app.cupt.net/tcas/round3.php  อย่างไรก็ตาม ทปอ.ยังกำหนดให้มีการรับสมัครอีกจำนวน 2 รอบ คือรอบ รอบที่ 4 การรับสมัคร Admission   จำนวน 80,971 ที่นั่ง  ภายในเดือนมิถุนายน และ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระภายในเดือนกรกฎาคม จำนวน 28,134 นั่ง  นอกจากนี้  “ทปอ ขอเน้นย้ำว่า ทปอ มีนโยบายที่ชัดเจนในการ เปลี่ยนแปลงระบบการรับสมัครใหม่นี้ เพื่อสร้างความเสมอภาคด้านโอกาสในการเข้าศึกษาต่ออย่างเท่าเทียมและจะไม่ทิ้งนักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อไว้ข้างหลังอย่างแน่นอน” ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ กล่าวทิ้งท้าย

 ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ส่วนประชาสัมพันธ์ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-5150-2 หรือเข้าไปที่ https://www.facebook.com/cuptthailand/


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 14 พ.ค. 2561 เวลา : 15:08:13
10-04-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 10, 2020, 5:30 pm