อสังหาริมทรัพย์
นักลงทุนไทยเล็งลงทุนโรงแรมในยุโรป


ซีบีอาร์อี เผยผลสำรวจแนวโน้มนักลงทุนโรงแรมในยุโรปพบ"สหราชอาณาจักร เยอรมนี และสเปน"ทำเลฮอต นักลงทุน สนลงทุนโรงแรม หวังสร้างมูลค่าสูง และกระจายการลงทุน

ซีบีอาร์อีดำเนินการสำรวจด้วยการสอบถามนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์จำนวน 336 คนที่ให้ความสนใจลงทุนในธุรกิจโรงแรม และพบว่า 94% มีแนวโน้มที่จะลงทุนโรงแรมในยุโรปด้วยเม็ดเงินลงทุนในระดับที่ใกล้เคียงหรือมากขึ้นในปี 2561

นักลงทุนโรงแรมส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมการสำรวจเป็นกองทุนที่ลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) ผู้จัดการสินทรัพย์ และนักลงทุนเอกชน  มากกว่าที่จะเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญและบริษัทประกันภัยที่นิยมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่แน่นอนอย่างอาคารสำนักงาน พื้นที่ค้าปลีก และพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งผู้เช่าทำสัญญาในระยะยาวกว่า

จำนวน 48% ของนักลงทุนดังกล่าวมีแผนที่จะลงทุนโดยตรง ขณะที่การร่วมหุ้นและกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ยังคงเป็นรูปแบบการลงทุนยอดนิยมสำหรับการลงทุนแบบพอร์ตโฟลิโอ

โดยจำนวน 65% ของเม็ดเงินลงทุนมาจากยุโรป ซีบีอาร์อีคาดว่าเงินทุนจากฮ่องกง สิงคโปร์ และประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงประเทศไทย จะค่อยๆ เริ่มกลายเป็นเม็ดเงินลงทุนส่วนใหญ่ที่มาจากเอเชียแปซิฟิก หลังจากการลงทุนของจีนชะลอตัวลง เนื่องจากมาตรการการจำกัดเงินลงทุนในต่างประเทศ 

เมื่อกล่าวถึงโรงแรมในฐานะสินทรัพย์การลงทุน  ความโปร่งใสที่มีมากขึ้นและความรู้เกี่ยวกับตลาดนี้ที่ขยายออกไปในวงกว้างมากขึ้น เป็นองค์ประกอบที่ทำให้กลุ่มนักลงทุนเข้ามาลงทุนในตลาดนี้มากขึ้น โรงแรมไม่ได้ถูกมองว่าเป็นการลงทุนที่เฉพาะทางและเหมาะสำหรับนักลงทุนที่เชี่ยวชาญเท่านั้นอีกต่อไป

ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการถือครองสินทรัพย์ประเภทโรงแรมอยู่ระหว่าง 5 - 10 ปี ในขณะที่นักลงทุนบางรายเลือกที่จะถือครองในระยะสั้นกว่านั้น 

เมื่อซีบีอาร์อีสำรวจถึงเหตุผลที่ลงทุนในโรงแรม จำนวน  38% คาดว่าโรงแรมจะมีมูลค่าสูงขึ้น ขณะที่อีก 16% กล่าวว่าต้องการกระจายการลงทุน

อัตราผลตอบแทน หรือ Yieldsของโรงแรมในตลาดยุโรปส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดให้เห็นถึงความสนใจของนักลงทุนที่มีมาก แต่ก็เป็นสัญญาณของเงินเฟ้อด้านราคาสินทรัพย์เช่นกัน 

เช่นเดียวกับปีที่แล้ว ประเทศยอดนิยมสำหรับการลงทุนโรงแรมในปี 2561 3 อันดับแรก คือ สหราชอาณาจักร เยอรมัน และสเปน อ้างอิงแนวโน้มการลงทุนที่ซีบีอาร์อีทำการสำรวจโดย 69% ของนักลงทุนเลือก 3 ประเทศนี้  โดยสหราชอาณาจักรยังคงเป็นประเทศที่ได้รับความสนใจจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์เอกชนและนักลงทุนรายย่อยมากที่สุด

นายอรรถกวี ชูแสง หัวหน้าแผนกธุรกิจโรงแรม ซีบีอาร์อี ประเทศไทย คาดการณ์ว่า นักลงทุนไทยจะยังคงให้ความสนใจการลงทุนโรงแรมในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหราชอาณาจักร


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 15 พ.ค. 2561 เวลา : 09:28:40

19-01-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555