เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม


นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รายงานผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ .. 2561 ครั้งที่ 2 วงเงิน 30,000  ล้านบาท  เปิดจำหน่ายเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ซึ่งขณะนี้จำหน่ายใกล้ครบตามวงเงินที่ประกาศแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบให้จัดสรรวงเงินจำหน่ายเพิ่มเติมจำนวน 3,000 ล้านบาท ตามรุ่นอายุและอัตราดอกเบี้ยเดิม คือเป็นพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.15 และ    รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 จำหน่ายตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2561 ผู้ที่สนใจสามารถทำรายการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารตัวแทนจำหน่าย ทุกสาขา เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) และระบบ Internet Banking ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย

 

 

ทั้ง 4 แห่ง และผ่าน KTB netbank Application ของธนาคารกรุงไทยฯ KPLUS Application ของธนาคารกสิกรไทยฯ Bualuang mBanking Application ของธนาคารกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้สามารถเข้าถึงพันธบัตรออมทรัพย์ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ผู้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนข้อมูลและเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) จะต้องลงทะเบียนและเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่าย และลงทะเบียนเพื่อการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ต่างๆ ผู้ที่สนใจซื้อพันธบัตรสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายหรือที่ www.pdmo.go.thwww.bot.or.th  www.bangkokbank.com  www.ktb.co.th www.scb.co.th  www.kasikornbank.com

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 08 มิ.ย. 2561 เวลา : 09:40:35
04-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 4, 2020, 1:26 am