เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
การประกาศผลการจัด League Table รอบ 6 เดือน


 กระทรวงการคลังได้มีการจัด League Table  ของผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF  Outright Primary Dealers: PDs) ปีละ 2 ครั้ง เพื่อกระตุ้นให้ PDs  ปฏิบัติหน้าที่ทั้งในส่วนของการเข้าประมูลพันธบัตรรัฐบาลในตลาดแรกและการทำหน้าที่เป็น  Market Maker  เพื่อสร้างสภาพคล่องในตลาดรองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับรอบ  6 เดือน ปีงบประมาณ 2561 กระทรวงการคลังขอประกาศผลการจัด League Table 

โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

ตลาดแรก (Primary Market)

พิจารณาจากวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากการประมูลพันธบัตรรัฐบาลที่ออกในเดือนตุลาคม 

2560 – มีนาคม 2561

จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ พันธบัตรรุ่น LB22DA LB26DA LB316A LB366A LB466A 

และ LB676A

PDs ที่ได้รับจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลสูงสุด 5 อันดับแรก 

(เรียงลำดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ) ได้แก่


BBL     ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

BNPP    ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์

JPMCB   ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส

KBANK   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

KTB     ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตลาดรอง (Secondary Market)

พิจารณาจากมูลค่าการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลทุกรุ่นในตลาดรองระหว่างเดือนตุลาคม 

2560 – มีนาคม 2561

PDs ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับแรก ในตลาดรอง 

 (เรียงลำดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ) ได้แก่

BBL     ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

DBBK    ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี

HSBC    ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

KTB     ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

SCBT    ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 08 มิ.ย. 2561 เวลา : 11:11:58
05-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 5, 2020, 2:19 am