การตลาด
สกู๊ป 'ทีวีดิจิทัล' ส่อวุ่น 'สปริงนิวส์' ไม่จ่ายค่าโครงข่ายฯ 'อสมท' ประกาศปล่อยจอดำ


การแข่งขันของธุรกิจทีวีดิจิทัลยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพราะเม็ดเงินโฆษณาในตลาดยังคงมีอยู่อย่างจำกัด ขณะที่ผู้เล่นในธุรกิจมีจำนวนมากขึ้น ยิ่งสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่เอื้อต่อการทำธุรกิจ ยิ่งทำให้ธุรกิจทีวีดิจิทัลยังอยู่ในสถานะที่ย่ำแย่ บางช่องไม่มีเงินมากพอที่จะมาจับจ่ายใช้สอย

ทั้งนี้ เห็นได้จากสถานการณ์ล่าสุดของช่องสปริงนิวส์ หลังจากประสบกับปัญหาสถานการณ์ทางการเงิน ทำให้ไม่มีเงินเหลือพอที่จะมาจ่ายค่าโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล(มักซ์) ให้กับ อสมท ทำให้ล่าสุด อสมท ต้องออกมาประกาศจะยุติการให้บริการโครงข่ายฯ กับช่องสปริงนิวส์ วันที่ 16 มิ..ที่จะถึงนี้

 

 

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทในฐานะผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลให้กับบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจทีวีดิจิทัลช่องสปริงนิวส์ ซึ่งได้ทำสัญญาร่วมกันตั้งแต่ปี 2557 ต่อมาสปริงนิวส์ได้ค้างชำระค่าเช่าใช้บริการโครงข่ายฯ ตั้งแต่กลางปี 2559 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเงินกว่า 104 ล้านบาท (รวมค่าปรับตามสัญญาและดอกเบี้ย ตามกฎหมาย : ข้อมูล วันที่ 31 .. 2561) ที่ผ่านมา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อสมท ได้มีหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้เป็นระยะเวลานานแล้วและสปริงนิวส์ได้ขอขยายเวลาชำระเงินเรื่อยมา โดยอ้างว่าอยู่ในช่วงวางแผนเพิ่มทุนและจะทยอยผ่อนชำระหนี้ค่าใช้บริการ แต่ท้ายที่สุดแล้วสปริงนิวส์ก็ไม่ได้ชำระแต่อย่างใด

จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ทำให้ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการ บมจ อสมท พิจารณาแล้วเห็นว่า หาก อสมท และ กสทช. ไม่พิจารณาดำเนินการใดๆ จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ภาครัฐและอาจถูกร้องในฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ อสมท จึงได้ดำเนินการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อยุติการให้บริการ โดยคณะกรรมการ กสทช. ได้มีมติเมื่อวันที่ 11 เม.. 2561 ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบการยุติให้บริการตามสัญญาให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ระหว่าง อสมท และ สปริงนิวส์ แล้ว โดย อสมท จะดำเนินการยุติการให้บริการโครงข่ายฯ แก่สปริงนิวส์ ในวันที่ 16 มิ.. 2561 นี้

นายเขมทัตต์ กล่าวต่อไปว่าอสมท ได้มีหนังสือถึง บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด เรื่องแจ้งเลิกสัญญาและยุติการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เมื่อวันที่ 9 .. ที่ผ่านมา ซึ่งสปริงนิวส์ได้เสนอแนวทางขอผ่อนชำระต่อเนื่อง แต่เนื่องจากหนี้สินดังกล่าวค้างชำระ มาตั้งแต่กลางปี 2559 จนถึงปัจจุบัน มีเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเป็นการค้างที่นานเกินกำหนดระยะเวลา ทำให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ต้องปกป้องผลประโยชน์เพื่อผู้ถือหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ โดยการบอกยกเลิกสัญญา

นอกจากนี้ การสนับสนุนให้อุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลทั้งระบบขยายตัวและแข็งแรงอยู่รอดได้ รัฐควรส่งเสริมด้านการผลิต content ให้มีต้นทุนต่ำ โดยช่วยเหลือด้านภาษีหรือสิทธิอื่นๆ การสนับสนุนให้เปิดตลาด เพื่อการส่งออก content , การดำเนินการทำ Mux pool เป็นโครงข่ายเดียว เพื่อให้โครงข่ายการออกอากาศได้มีต้นทุนต่ำลง ส่งผลให้

ผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิทัลมีต้นทุนต่ำลงไปด้วยในระยะยาว ส่วนการสนับสนุนระยะสั้นในการชดเชย 50% ของค่าใช้จ่าย โครงข่าย ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี แต่เป็นมาตรการชั่วคราวเท่านั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการแก้ไขให้ถูกจุด เพื่อให้ประชาชนผู้ชมได้ประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ขณะที่ อสมท ออกมาเปิดเผยว่าจะยุติการให้บริการโครงข่ายฯ กับ สปริงนิวส์ ในวันที่ 16 มิ..นี้ ในฝั่งของ สปริงนิวส์ ก็ออกมาชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าทำไมถึงยังไม่จ่ายเงินให้กับ อสมท พร้อมประกาศกร้าวจะฟ้อง อสมท ในกรณีให้บริการในราคาที่ไม่เป็นธรรม

 

 

..วทันยา วงษ์โอภาสี กรรมการบริษัท สปริงเทเลวิชั่น จำกัด กล่าวว่า กรณีบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้แถลงการยุติให้บริการเช่าโครงข่ายออกอากาศทีวีดิจิตอลแก่สปริงนิวส์ในวันที่ 16 มิ..นี้นั้น ที่ผ่านมาบริษัทในฐานะผู้รับใบอนุญาตดำเนินการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ดิจิทัลช่อง 19 ประเภทสถานีข่าวความคมชัดปกติจาก กสทช. ได้พยายามเจรจายุติปัญหามาโดยตลอดทั้งเรื่องประสิทธิภาพและราคาค่าเช่าโครงข่าย รวมถึงระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้คงค้างที่มีอยู่ เช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตอื่นๆ ที่ส่วนใหญ่ก็ต่างเจรจาต่อรองกับโครงข่ายฯ ที่ตัวเองใช้บริการ

ทั้งนี้ ล่าสุดบริษัทได้เสนอที่จะชำระหนี้คงค้างจนถึงสิ้นปี 2560 ให้เกินกว่าครึ่งหนึ่งของยอดทั้งหมดภายในปีนี้ แต่ก็ได้รับการปฏิเสธจากบอร์ด อสมท จนเป็นที่มาของมติหยุดให้บริการดังกล่าว ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายเพราะบริษัทไม่มีนโยบายที่จะไม่ชำระหนี้ หรือย้ายโครงข่ายเพียงต้องการให้เกิดความเป็นธรรมและระยะเวลาที่เหมาะสมกับภาวะธุรกิจที่อยู่ระหว่างการฟื้นตัว

..วทันยา กล่าวอีกว่า การเรียกเก็บค่าบริการโครงข่ายของ อสมท ที่ผ่านมาไม่เพียงมีความไม่สมเหตุสมผล ทั้งด้านประสิทธิภาพและการครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ ซึ่งเป็นข้อถกเถียงที่นำมาสู่การเจรจาขอปรับลดค่าบริการกับผู้ใช้โครงข่ายเกือบทุกรายตั้งแต่เริ่มออกอากาศ จนปัจจุบันพบว่ามีการเรียกเก็บค่าบริการที่แตกต่างกันในแต่ละราย

จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ทำให้ สปริงนิวส์ อยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะดำเนินการทางกฎหมาย เพราะได้รับผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะความผิดตามมาตรา 157 เนื่องจากเห็นว่าการเรียกเก็บค่าบริการของ อสมท ที่ผ่านมาไม่มีความเป็นธรรม คิดค่าบริการไม่เท่าเทียมกันในแต่ละราย และไม่สอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช.ที่พยายามแก้ปัญหาทีวีดิจิทัล โดยปรับลดภาระผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ และยังอยู่ระหว่างที่มอบหมายให้ กสทช.ดำเนินการหาวิธีให้ทุกโครงข่ายปรับลดค่าเช่าลงให้เป็นธรรมหลังพบข้อเท็จจริงว่าการลงทุนของทุกโครงข่ายต่ำกว่าที่ประมาณการไว้เดิม

 

 

ส่วนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น สปริงนิวส์ ยืนยันว่าได้ประสานงานกับทางคณะกรรมการ กสทช.อย่างใกล้ชิด และดำเนินการเตรียมจัดหาโครงข่ายใหม่ให้ออกอากาศ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้ชม ผู้ร่วมผลิตรายการและลูกค้าที่เข้ามาซื้อสื่อโฆษณาทุกราย โดยล่าสุด สปริงนิวส์ ได้รับหนังสืออนุมัติจากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จะให้ใช้บริการโครงข่ายฯ

ความเดือดร้อนของผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลที่เกิดขึ้น หากเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว คาดว่าน่าจะมีอีกหลายรายออกมาแสดงตัวถึงความไม่พร้อมในการดำเนินธุรกิจเหมือนกับสปริงนิวส์


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 08 มิ.ย. 2561 เวลา : 19:46:01
03-03-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 3, 2021, 10:43 pm