ข่าวประชาสัมพันธ์
TEAMG โรดโชว์ จังหวัดนครปฐม


 

 

โรดโชว์ นายชวลิต จันทรรัตน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณอิศรินทร์ ภัทรมัย (ที่ 5 จากขวารองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สำนักบัญชีและการเงินองค์กร (CFO) บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (มหาชน) หรือ TEAMG เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (Integrated Consulting Services) และจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุนเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายปริญญา วงศ์เพชรขาว (ที่ 1 จากซ้าย)ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมด้วย นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ที่ 1 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชนในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น ได้นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)  โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม เมื่อเร็ว นี้


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 มิ.ย. 2561 เวลา : 10:25:56

23-01-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555