ข่าวประชาสัมพันธ์
L&E รับประกาศนียบัตรภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)


 

 

คุณอนันต์ กิตติวิทยากุล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ L&E รับมอบประกาศนียบัตรในโอกาสที่ L&E ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างสมบูรณ์ (The Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) จากคุณประมนต์ สุธีวงศ์ (ขวา) ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อเร็ว นี้ โดยโครงการ CAC เป็นความริเริ่มของภาคเอกชนไทยในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิเสธการรับและจ่ายสินบน รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 13 มิ.ย. 2561 เวลา : 12:25:41

23-01-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555