เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
การประชุมนานาชาติ ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2018 'Asian Regional Public Debt Management Forum'


กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ได้จัดการประชุมนานาชาติ “2018 Asian Regional Public Debt Management Forum” ในระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2561 โรงแรมโนราบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้แนวคิด “Prudent Debt Management for Sustainable Growth in the age of Digital Transformation”


ผู้แทน 48 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากกระทรวงการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ธนาคารกลาง องค์กรระหว่างประเทศ และสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ประมาณ 200 คน ได้ใช้เวลาร่วมกัน 3 วัน ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างกันในการบริหารหนี้สาธารณะ ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิตอล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านการเงินและการคลังของประเทศและรองรับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้แทนจากประเทศต่างๆ เห็นพ้องร่วมกันว่า การบริหารหนี้สาธารณะในอนาคตภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีความสำคัญและจำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารหนี้เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตัวอย่างเช่น แนวทางการระดมทุน แนวทางการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนวคิดอันหลากหลาย และเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ประเทศในภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นสมาชิก ADB ขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อรองรับการบริหารหนี้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

การจัดงานในครั้งนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะให้ความสำคัญทั้งเนื้อหาทางวิชาการและการส่งเสริมเศรษฐกิจภูมิภาคในทุกด้าน อาทิ การคัดสรรของที่ระลึกจากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม และการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนร่วมแรงร่วมใจอย่างดียิ่งจากส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในอำเภอเกาะสมุย ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมการประชุมต่างรู้สึกอบอุ่นจากการต้อนรับ และประทับใจในศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ นับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว การกระจายรายได้ในภูมิภาค และสนับสนุนภาพลักษณ์อันดีของประเทศ 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 18 มิ.ย. 2561 เวลา : 10:44:10
06-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 6, 2020, 3:10 am