เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ดัชนีนวัตกรรม-ความเชื่อมั่นนักธุรกิจญี่ปุ่นในไทยดีขึ้น


การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยเห็นได้จากอันดับหรือดัชนีต่างๆที่ปรับเพิ่มขึ้น 

 

 

 

โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้เปิดเผยรายงานการประเมินผลดัชนีนวัตกรรมโลก ประจำปี 2561 โดยประเทศไทยมีอันดับดีขึ้นถึง 7 อันดับ จากอันดับที่ 51 ในปีที่แล้วมาเป็นอันดับที่ 44 ในปีนี้ จากทั้งหมด 126 ประเทศทั่วโลก  ซึ่งประเทศไทยยังถูกจัดให้เป็นผู้นำในหลายด้าน เช่น การส่งออกสินค้าสร้าง สรรค์ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 6 การส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง อันดับที่ 8 และการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร อันดับที่ 11 นอกจากนี้ WIPO   และหน่วยงานที่ร่วมกันจัดทำรายงานฉบับนี้ได้ระบุด้วยว่า ไทยเป็น 1 ใน 20 ประเทศ ที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาด้านนวัตกรรม

 

 

 

ขณะที่ พล..สรรเสริญ  แก้วกำเนิด  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า  ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง  ส่งเสริม คุ้มครอง การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ และป้องกันปราบปรามการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้น และบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา          

และนายกรัฐมนตรี พล..ประยุทธิ์    จันทร์โอชา   ได้เน้นย้ำเสมอว่า ต้องการให้คนไทยเรียนรู้ที่จะพัฒนานวัตกรรม โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์เข้ามาประยุกต์ใช้   รวมทั้งคำนึงถึงความต้องการของตลาดเพื่อให้เกิดการผลิตที่ตอบสนองผู้บริโภคได้ ที่สำคัญคือนักวิจัยจะต้องช่วยคิดค้นผลงานที่ตอบโจทย์ช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อยอย่างยั่งยืน ให้สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตของตนได้โดยเฉพาะสินค้าเกษตร

ขณะเดียวกัน องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ เจโทร ได้รายงานผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของนักธุรกิจญี่ปุ่นที่มีการลงทุนในประเทศไทยปีนี้ พบว่า เป็นผลการสำรวจดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาในรอบหลายปีนี้ โดยระดับดัชนีความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 (..-.. 2560) เพิ่มขึ้นจากระดับ 14 เป็น 34 หรือปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 20 ระดับ

ด้านระดับดัชนีความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 (..-มิ.. 2561) เพิ่มขึ้นจากระดับ 34 เป็น 36 หรือปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 2 ระดับ ขณะที่มุมมองต่อเศรษฐกิจไทยในอีก 6 เดือนข้างหน้า หรือครึ่งหลังปี 2561 (..-.. 2561) จากปัจจุบันอยู่ระดับ 36 เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 40 หรือปรับเพิ่มขึ้น 4 ระดับ ซึ่งเจโทรจะมีการแถลงตัวเลขอย่างเป็นทางการอีกครั้งปลายเดือนนี้

ดัชนีที่เพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและภาคธุรกิจญี่ปุ่นที่มีการลงทุนในประเทศไทย โดยเจโทรย้ำว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจของนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยแต่อย่างใด


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 ก.ค. 2561 เวลา : 14:30:40
31-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 31, 2020, 12:56 am