เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
สคร. เร่งรัฐวิสาหกิจลงทุนต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 61


สคร. เร่งรัฐวิสาหกิจลงทุนต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 61 จากการลงทุนรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ในครึ่งปีแรกขยายตัวสูงถึง 76%”


 

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้จัดประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธาน และได้เชิญผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ 18 แห่งที่มีวงเงินลงทุนสูง เพื่อรับนโยบายในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 2561 ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 1 ของปี 2561 เศรษฐกิจไทยขยายตัวสูงถึงร้อยละ 4.8 ส่วนหนึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนรัฐวิสาหกิจที่ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 11.6

ตารางที่ 1 การลงทุนของรัฐวิสาหกิจภาพรวม

อัตราการขยายตัว ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ไตรมาสที่

1/2561

การลงทุนรัฐวิสาหกิจ (% YoY) 16.4% 11.7% 9.0% 11.6%

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า กรอบการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2561 ที่ สคร. กำกับดูแลสูงถึง 481,133 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40 จากปี 2560 ทั้งนี้ จากเครื่องชี้การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลมีการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมถึง เดือนมิถุนายนจำนวน 261,571 ล้านบาท สูงกว่าแผนเบิกจ่ายสะสมถึงร้อยละ 57 โดยการลงทุนรัฐวิสาหกิจดังกล่าวในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 (มกราคมมิถุนายน 2561) ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 76 เมื่อเปรียบเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2560 ซึ่งคาดว่าการลงทุนของรัฐวิสาหกิจจะช่วยผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ให้ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว

ตารางที่ 2 การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแล

อัตราการขยายตัว ไตรมาสที่

1/2561 ไตรมาสที่

2/2561 6 เดือน

ของปี 2561

การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (% YoY) 105% 62% 76%

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

โดยการเติบโตของการลงทุนของรัฐวิสาหกิจข้างต้นเป็นผลมาจากการเร่งลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อาทิเช่น โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าวสำโรง ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 และโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 12 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า ในการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) มอบหมายให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2561 ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อจะช่วยการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 ก.ค. 2561 เวลา : 10:53:50
13-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 13, 2020, 6:43 pm