เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2/2018 โตต่อเนื่องที่ 4.6%YOY อีไอซีปรับ GDP ทั้งปีขึ้นเป็น 4.5%YOY


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานตัวเลข GDP ของไทยในไตรมาส 2 ปี 2018 ขยายตัว 4.6%YOY (เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนหรือเติบโต 1.0% หากเทียบกับไตรมาสก่อนแบบปรับฤดูกาล ทำให้ GDP ของไทยครึ่งปีแรกขยายตัวได้ที่4.8%YOY

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2/2018 ขยายตัวจากทุกหมวดการใช้จ่าย (broad-based) ทั้งการบริโภคและการลงทุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงอุปสงค์จากต่างประเทศมีการขยายตัวพร้อมกันคล้ายกับลักษณะการเติบโตในไตรมาสแรก โดยในไตรมาสที่ 2 หลายหมวดการใช้จ่ายมีการเติบโตแบบเร่งขึ้นชัดเจน โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกสินค้า

 

 

การบริโภคภาคเอกชนเร่งตัวขึ้นสูงจากยอดขายรถยนต์ แต่การบริโภคสินค้าไม่คงทนชะลอตัว การบริโภคภาคเอกชนในไตรมาสที่ 2 ขยายตัวได้ 4.5%YOY เร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่3.7%YOY และถือเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส1/2013 โดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากการบริโภคในหมวดยานพาหนะที่เติบโตถึง 15.3%YOY ตามยอดขายรถยนต์นั่งที่เติบโตสูง ด้านการบริโภคสินค้ากึ่งคงทนขยายตัวที่ 3.8%YOY เร่งขึ้นจาก 2.4%YOY ในไตรมาสก่อนหน้าเช่นกัน อย่างไรก็ดี การบริโภคสินค้าไม่คงทนเติบโตที่1.5%YOY ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 2.1%YOY นำโดยการชะลอตัวของการบริโภคหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ขยายตัวที่ 2.0%YOY ชะลอลงจาก 2.7%YOY ในไตรมาสก่อนหน้า

กำลังซื้อจากต่างประเทศยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในไตรมาส 2 มูลค่าการส่งออกสินค้าที่แท้จริงในรูปสกุลเงินบาทในไตรมาสขยายตัวที่ 7.4%YOY เร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 4.7%YOY โดยยังเป็นการขยายตัวที่ต่อเนื่องในหลายสินค้าและตลาดส่งออกส่วนใหญ่ แสดงให้เห็นถึงภาวะการค้าโลกที่ยังเติบโตและผลกระทบจากการกีดกันทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ต่อสินค้าส่งออกของไทยที่ยังมีจำกัด สำหรับมูลค่าการส่งออกภาคบริการที่แท้จริงในไตรมาสที่ 2 ขยายตัวได้ที่3.1%YOY ชะลอลงพอสมควรจากไตรมาสแรกที่ขยายตัวได้ถึง 9.5%YOYตามการชะลอลงของการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยว

การลงทุนทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐขยายตัวเร่งขึ้น การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวได้ 3.2%YOY เร่งขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 3.1%YOY นำโดยการลงทุนด้านเครื่องมือเครื่องจักรที่ขยายตัวที่3.3%YOY เร่งขึ้นจาก 3.1%YOY แต่การลงทุนด้านการก่อสร้างเติบโต2.8%YOY ชะลอลงจาก 3.4%YOY ในไตรมาสก่อน ขณะที่ด้านการลงทุนภาครัฐขยายตัวที่ 4.9%YOY เร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 4.0%YOY นำโดยการลงทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นสำคัญ

อีไอซีมองเศรษฐกิจไทยจะยังขยายตัวได้ดีในช่วงครึ่งหลังของปี 2018 ไปจนถึงปีหน้า แต่อาจชะลอความร้อนแรงลง อีไอซีประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2018 จะขยายตัวที่ 4.5%YOY (ปรับขึ้นจากประมาณการเดิมที่ 4.3%YOY) โดยในครึ่งปีหลังคาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ยที่ราว 4.2%YOY ซึ่งยังถือเป็นอัตราการเติบโตที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาที่ราว 2.8%YOY โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากอุปสงค์ในประเทศที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี การเติบโตในครึ่งปีหลังจะชะลอลงบ้างจากปัจจัยฐานสูงและการชะลอตัวของอุปสงค์จากต่างประเทศ

ในด้านการส่งออกสินค้า อีไอซีมองว่าในภาพรวมจะยังขยายตัวได้ดีกว่าช่วง 5 ปีที่ผ่านมาแต่อาจเริ่มชะลอตัวลงบ้างเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกตามการค้าโลกที่เริ่มเติบโตช้าลงจากช่วงก่อนหน้า สะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของโลก (Global Manufacturing Purchasing Managers’ Index) ที่ยังบ่งชี้การขยายตัวแต่มีทิศทางชะลอลงตั้งแต่ช่วงต้นปี ทั้งนี้ ทิศทางการส่งออกในปีหน้าก็มีแนวโน้มจะขยายตัวในอัตราชะลอลงเช่นกัน โดยจากการคาดการณ์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2019 ของคู่ค้าสำคัญของไทย ได้แก่ สหรัฐฯ กลุ่มประเทศยูโรโซน ญี่ปุ่น และจีน จะชะลอลงกว่าในปีนี้ นอกจากนี้ จากการประเมินขององค์การการค้าโลก หรือ WTO มูลค่าการค้าโลกในปี2019 ก็จะขยายตัวช้ากว่าในปี 2018 เช่นกัน นอกจากนี้ ยังต้องจับตาผลกระทบของสงครามการค้าจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่บังคับใช้ไปแล้ว รวมถึงความเสี่ยงที่จะมีมาตรการอื่น ออกมาอีกเพิ่มเติมในระยะต่อไป

ในด้านการท่องเที่ยวจากต่างชาติ อีไอซีมองว่าจะยังมีการเติบโตต่อเนื่องเช่นกัน แต่ในช่วงครึ่งปีหลังอาจชะลอลงจากการลดลงในระยะสั้นของนักท่องเที่ยวจีนบางส่วนจากกรณีอุบัติเหตุเรือล่มที่ภูเก็ต และปัจจัยฐานสูงในช่วงไตรมาสที่ 4 นอกจากนี้ การเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวในปีหน้ายังอาจเริ่มเผชิญกับข้อจำกัดของกำลังการรองรับของสนามบินหลัก

รายได้ภาคครัวเรือนเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวแต่การเร่งการใช้จ่ายยังต้องใช้เวลา สัญญาณในด้านรายได้ของภาคครัวเรือนเริ่มฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีแรก จากจำนวนผู้มีงานทำและค่าจ้างเฉลี่ยรายเดือนของลูกจ้างปรับเพิ่มสูงขึ้นที่ 0.3%YOY และ 2.1%YOY ตามลำดับ รวมไปถึงรายได้เกษตรกรที่เริ่มเพิ่มขึ้นเช่นกันที่ราว 1.7%YOY (คำนวณจากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าในไตรมาสที่ 2การบริโภคสินค้าไม่คงทนซึ่งสะท้อนสัดส่วนการบริโภคที่ค่อนข้างสูงของกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยถึงปานกลางยังคงเติบโตในระดับต่ำและชะลอตัวลง บ่งชี้ว่าการที่ครัวเรือนจะเพิ่มการใช้จ่ายน่าจะยังมีข้อจำกัด เพราะ รายได้เพิ่งเริ่มฟื้นตัวและไม่ได้เป็นการฟื้นตัวในอัตราที่สูงมากนัก ขณะเดียวกันครัวเรือนในกลุ่มนี้ก็ยังคงมีภาระหนี้ต่อรายได้ที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้การเติบโตของการบริโภคภาคเอกชนยังคงต้องพึ่งพาการใช้จ่ายของผู้มีรายได้สูงเป็นหลัก

รายได้ภาคครัวเรือนเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวแต่การเร่งการใช้จ่ายยังต้องใช้เวลา สัญญาณในด้านรายได้ของภาคครัวเรือนเริ่มฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีแรก จากจำนวนผู้มีงานทำและค่าจ้างเฉลี่ยรายเดือนของลูกจ้างปรับเพิ่มสูงขึ้นที่ 0.3%YOY และ 2.1%YOY ตามลำดับ รวมไปถึงรายได้เกษตรกรที่เริ่มเพิ่มขึ้นเช่นกันที่ราว 1.7%YOY (คำนวณจากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าในไตรมาสที่ 2การบริโภคสินค้าไม่คงทนซึ่งสะท้อนสัดส่วนการบริโภคที่ค่อนข้างสูงของกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยถึงปานกลางยังคงเติบโตในระดับต่ำและชะลอตัวลง บ่งชี้ว่าการที่ครัวเรือนจะเพิ่มการใช้จ่ายน่าจะยังมีข้อจำกัด เพราะ รายได้เพิ่งเริ่มฟื้นตัวและไม่ได้เป็นการฟื้นตัวในอัตราที่สูงมากนัก ขณะเดียวกันครัวเรือนในกลุ่มนี้ก็ยังคงมีภาระหนี้ต่อรายได้ที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้การเติบโตของการบริโภคภาคเอกชนยังคงต้องพึ่งพาการใช้จ่ายของผู้มีรายได้สูงเป็นหลัก


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 ส.ค. 2561 เวลา : 11:06:27

26-04-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555