การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
สธ. ไทย หารือ สธ. เมียนมา ยกระดับความร่วมมือด้านสาธารณสุข


กระทรวงสาธารณสุขไทย และกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หารือทวิภาคี จัดทำแผนปฏิบัติการฉบับใหม่ .. 2562 – 2564 ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างสองประเทศ

 

 

วันนี้ (23 สิงหาคม 2561) นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย จากกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมทวิภาคีระหว่างไทยและเมียนมา เพื่อหารือการจัดทำแผนปฏิบัติการ     ปี ..2562 - 2564 (Thailand-Myanmar Bilateral High Officials Meeting on Workplan 2019-2021)           กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 

 

นายแพทย์ศุภกิจให้สัมภาษณ์ว่า การประชุมทวิภาคีครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการทบทวน  การดำเนินงานของแผนปฏิบัติการปี ..2559-2561 ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่าง  สองประเทศ ใน 8 ด้าน ได้แก่ การเฝ้าระวังโรค การส่งเสริมความปลอดภัยของอาหารและยา การส่งเสริมการแพทย์ดั้งเดิม การกำกับเครื่องมือแพทย์และเครื่องสำอาง การควบคุมและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อข้ามพรมแดน  การส่งเสริมสุขภาพ และด้านอื่น ที่มีความสนใจร่วมกัน ซึ่งผลการดำเนินงาน      มีความก้าวหน้าในหลายด้าน  โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าต้องมีการพัฒนาความร่วมมือในระดับพื้นที่ชายแดนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

 

 

นายแพทย์ศุภกิจกล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้ยกร่างแผนปฏิบัติการปี ..2562 - 2564 ซึ่งยังคงความร่วมมือใน 8 ด้าน และเพิ่มการให้บริการสุขภาพผ่านการจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (Mobile medical services) ให้บริการประชาชนในรัฐยะไข่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งเป็นประเด็นที่ฝ่ายเมียนมาให้ความสำคัญสูงสุด และไทยยินดีให้การสนับสนุน ซึ่งกรมการแพทย์ ได้จัดทีมสำรวจพื้นที่ในรัฐยะไข่แล้วเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยจะเสนอ          ร่างแผนปฏิบัติการฉบับนี้ ในการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของทั้งสองประเทศ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ซึ่งแผนปฏิบัติการฉบับใหม่นี้จะช่วยยกระดับความร่วมมือของสองประเทศให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นและไทยพร้อมดำเนินงานตามแผนดังกล่าวอย่างเต็มที่


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 23 ส.ค. 2561 เวลา : 16:05:13
02-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 2, 2020, 9:36 pm