เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
DITP จัดสัมมนา "ติวเข้ม...รู้ลึก รู้จริง รู้ใจจีน" ตอกย้ำถึงโอกาสลงทุนในจีน


สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ขานรับนโยบายเร่งรัดการขยายตลาดส่งออกและธุรกิจในต่างประเทศแบบเชิงรุก เน้นสินค้าแบรนด์ไทยขยายช่องทางการตลาดในจีน เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของผู้ประกอบการ ให้มีความเข้มแข็งในตลาดระดับสากลอย่างยั่งยืน โดยจัดสัมมนาในหัวข้อ “ติวเข้ม...รู้ลึก รู้จริง รู้ใจจีน” ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถ.รัชดาภิเษก  เพื่อตอกย้ำถึงโอกาสการลงทุนในจีนที่ไม่ควรปล่อยให้หลุดมือ


น.ส. บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า “ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ตลาดจีน ถือเป็นตลาดศักยภาพที่น่าจับตามองสูง เพราะมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ใน 4 ปัจจัยด้วยกันคือ เส้นทางภูมิศาสตร์ การเติบโตของ GDP ช่องทางโอกาส และศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค กรมจึงมีนโยบายเร่งรัดในการขยายตลาดส่งออกและธุรกิจในต่างประเทแบบเชิงรุก เจาะเข้าสู่เมืองเศรษฐกิจรองควบคู่ไปกับการยกระดับตลาดในเมืองเศรษฐกิจหลัก มุ่งเน้นสินค้าและบริการที่เป็นแบรนด์ไทยให้สามารถเจาะกลุ่มผู้บริโภคในตลาดอาเซียนและตลาดจีนได้มากขึ้น

โดยในช่วงที่ผ่านมา สถาบัน NEA ได้มีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับการเข้าถึง และเข้าใจในบริบทแวดล้อมของกลุ่มประเทศ CLMV และเพื่อตอบสนองนโยบายในการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จึงมีกำหนดจัดโครงการสัมมนา “ติวเข้ม...รู้ลึก รู้จริง รู้ใจจีน” ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถ.รัชดาภิเษก เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของการทำธุรกิจ โอกาสและแนวโน้มด้านการค้าการลงทุน รวมถึงตลาดอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ในจีน โดยหัวข้อสัมมนาดังกล่าว มีเนื้อหาในการให้ความรู้ในเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจ การค้า และพฤติกรรมของผู้บริโภคจีนในกลุ่มต่างๆ และร่วมการวิเคราะห์สามยักษ์ใหญ่แห่งวงการ IT จีน ถึงความแตกต่างของแต่ละแพลตฟอร์มการใช้ Search Engine Social Media และ E-Commerce รวมถึงเครื่องมือที่น่าสนใจ อาทิ Baidu  WeChat และ Alibaba เป็นต้น พร้อมทั้งได้แบ่งปันประสบการณ์การให้คำแนะนำและตอบคำถามจากผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดจีน อีกด้วย

นอกจากนี้ สถาบัน NEA ได้ส่งเสริมโอกาสทางการค้าและการลงทุน รวมถึงพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้มีความพร้อมด้านการค้าระหว่างประเทศ เพื่อรับมือเศรษฐกิจยุคใหม่ และเป็นศูนย์กลางในการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการให้มีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของจีน เพื่อสร้างช่องทางการค้าในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ ของกรมที่จัดในประเทศจีน  ถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการเข้าสู่ตลาดจีนได้ง่ายขึ้น

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 พ.ย. 2561 เวลา : 17:51:38
26-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 26, 2020, 1:31 pm