เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
DITP เดินหน้าส่งเสริมศักยภาพและผลักดันแบรนด์ท้องถิ่นสู่สากล


น.ส.บรรจงจิตต์  อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้านโยบาย Creative Thailand ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าไทยจาก Local สู่ Global เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยในท้องถิ่น ด้วยการนำความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบผลักดันแบรนด์สินค้าท้องถิ่นจากเมืองรองสู่สินค้าเด่นของประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจฐานรากของท้องถิ่นในประเทศ


น.ส.บรรจงจิตต์  กล่าวว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบทำให้สินค้าไทยเป็นที่น่าดึงดูดใจและทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าไทยมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้วัสดุที่มีอยู่ท้องถิ่นของไทยมาใช้เป็นองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สินค้าไทย ซึ่งจะยกระดับและสร้างความโดดเด่นและมีอัตลักษณ์ให้กับสินค้าไทยอาทิเช่น แบรนด์ Patapian สองนักออกแบบรุ่นใหม่จากจังหวัดนครนายก 

นายวลงค์กร เทียนเพิ่มพูน และนางสาวสุพัตรา เกริกสกุล โดยแบรนด์ Patapian มีจุดเริ่มต้นจากการเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการสร้างนักออกแบบไทย Talent Thai & Designers’ Room กับสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า ซึ่งได้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยเป็นโครงการส่งเสริมและบ่มเพาะให้

นักออกแบบไทย ได้สร้างแบรนด์ของตนเอง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักออกแบบไทยให้ก้าวสู่ตลาดสากล สนับสนุนให้นักออกแบบที่มีศักยภาพและต้องการเข้าสู่ธุรกิจการส่งออก มีโอกาสได้พัฒนาความรู้ทางธุรกิจและการตลาด ได้นำเสนอสินค้า และการเจรจาการค้ากับผู้ซื้อจากต่างประเทศโดยตรง และพัฒนาตนเองสู่การเป็นแบรนด์นักออกแบบ (Designer Brand) ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ จนกลายมาเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมที่จะโลดแล่นในโลกการค้าระหว่างประเทศ

การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในระยะเวลา 2 ปีเต็ม ทำให้แบรนด์ Patapian ได้รับการสนับสนุน

จากกรมฯ ให้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับโลก Maison & Objet 2018 เมื่อวันที่ 7 – 11 กันยายน 2561 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งได้รับการตอบรับและความสนใจจาก buyer จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เม็กซิโก และญี่ปุ่น โดยได้ยอดการสั่งสินค้ามูลค่ากว่าครึ่งล้านบาทเพื่อขายในประเทศดังกล่าว นอกจากนี้ แบรนด์ Patapian ยังได้รับรางวัล ASEAN Design Selection โดยความร่วมมือระหว่าง ASEAN Japan Center (AJC) และJapan Institute of Design Promotion (JDP) คัดเลือกจากผลงานของชาติอาเซียน เช่น ประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นต้น 

ซึ่งเป็นผลงานที่มีความโดดเด่น มีความเหมาะสมกับตลาดญี่ปุ่น รวมถึงผลงานที่ได้รับรางวัลยังมีส่วนช่วยผลักดันให้ชาติอาเซียนใช้การออกแบบเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ โดยผลงาน Simply container set ของ Patapian แบรนด์ไทยแบรนด์เดียวที่ได้รับยกย่องให้เป็นสินค้าที่เหมาะสมกับตลาดญี่ปุ่น โดยมีแนวคิดที่นำวิถีภูมิปัญญาเทคนิคการจักสาน และวัสดุที่หาได้ในประเทศ  เช่น ไม้ไผ่จากนครนายก และไม้ยางจากภาคใต้ของประเทศไทย มาทำการออกแบบให้เกิดผลงานที่ร่วมสมัยและมีเอกลักษณ์ ซึ่งโดนใจคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ อีกทั้ง ผลงานดังกล่าวจะได้จัดแสดงในงาน Good Design Award Exhibition ระหว่างวันที่  31 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2561 และจะได้ทดลองตลาดญี่ปุ่นภายในร้าน KITTE กรุงโตเกียว ประเทศญีปุ่น 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 09 พ.ย. 2561 เวลา : 14:35:09
01-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 1, 2020, 11:17 am