เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กรมการขนส่งทางบก เตรียมความพร้อม รองรับการเดินทางช่วงลอยกระทง 21-23 พฤศจิกายน 2561


กรมการขนส่งทางบก เตรียมความพร้อม อำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางช่วงเทศกาลลอยกระทง ระหว่างวันที่ 21–23 พฤศจิกายน 2561 ย้ำมาตรการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะทุกคันและคนขับรถทุกคน พบการกระทำผิดดำเนินการตามกฎหมายขั้นสูงสุดทุกราย


นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกปี นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงตามประเพณีในสถานที่ต่างๆ ทำให้ความต้องการเดินทางด้วยรถสาธารณะเพิ่มมากขึ้น กรมการขนส่งทางบกจึงได้เตรียมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลลอยกระทง 2561 ดำเนินการเข้มข้นระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้
 
จัดเตรียมรถสาธารณะให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชน รองรับการเดินทางเชื่อมต่อทุกโหมดการเดินทาง และตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะทุกคันและคนขับรถทุกคนตามมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งรถโดยสารในเส้นทางจากจังหวัดเข้ากรุงเทพฯ เส้นทางระหว่างจังหวัด และเส้นทางภายในจังหวัด รวมถึงรถโดยสารที่เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัด สำหรับการตรวจความพร้อมด้านตัวรถ สภาพรถต้องมั่นคงแข็งแรง ผ่านการตรวจสภาพและชำระภาษีประจำปี มีพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อความปลอดภัยและต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่น ประตูทางออกฉุกเฉิน, ค้อนทุบกระจก, ถังดับเพลิง, เข็มขัดนิรภัย
 
ด้านความพร้อมของผู้ขับรถ มีใบอนุญาตขับรถตรงตามประเภท, ระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็น 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์, ตรวจสอบการลงเวลาในสมุดผู้ประจำรถ เป็นต้น นอกจากนี้ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS จะเฝ้าระวังและติดตามการใช้ความเร็วของรถสาธารณะอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง หากพบการใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด หรือพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ แจ้งผู้ประกอบการเจ้าของรถและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าระงับพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างทันสถานการณ์

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ให้ทุกสำนักงานขนส่งจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร รวมถึงให้คำแนะนำผู้โดยสารให้คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการโดยสารรถสาธารณะ และจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
เพื่อให้บริการสอบถามข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง หากพบพฤติกรรมปฏิเสธผู้โดยสาร ไม่ส่งผู้โดยสารที่จุดหมายปลายทางที่ได้ตกลงกันไว้ และการฉวยโอกาสเอาเปรียบในทุกรูปแบบ ดำเนินการตามกฎหมายสูงสุดทุกกรณี หากเป็นความผิดร้ายแรงส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชนพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที
 
ทั้งนี้ ขอให้ระบุรายละเอียดของรถโดยสารและคนขับให้ได้มากที่สุดเพื่อให้สามารถติดตามผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้โดยเร็ว เช่น หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-สกุลผู้ขับรถ วัน เวลา สถานที่ในการใช้บริการ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด       

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 13 พ.ย. 2561 เวลา : 16:24:21
26-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 26, 2020, 1:37 pm