เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
DITP ชี้โอกาสน้ำตาลไทย หลังรัฐบาลเมียนมาอนุญาตธุรกิจนำเข้า


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เผย รัฐบาลเมียนมาได้กลับมาอนุญาตการ Re-export น้ำตาล หลังจากที่สั่งระงับไป แนะผู้ส่งผลิตและผู้ค้าน้ำตาลในประเทศไทย เร่งบุกตลาด มั่นใจขยายตลาดได้เพิ่มแน่นอน


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง ได้รายงานว่า เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ รัฐบาลเมียนมาได้กลับมาอนุญาตการ Re-export น้ำตาล หลังจากที่สั่งระงับไปส่งผลให้ธุรกิจน้ำตาลกลับมาสร้างรายได้และเพิ่มปริมาณการจ้างงานในประเทศเมียนมามากขึ้นธุรกิจด้านการ Re-export น้ำตาล ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับผู้ประกอบการ เนื่องจากราคาขายสำหรับการ Re-export น้ำตาลมีมูลค่าสูงถึง ๖๐๐ เหรียญสหรัฐ/ตัน ซึ่งสูงกว่าการนำเข้าน้ำตาลของประเทศเมียนมาที่มูลค่าเพียง ๔๘๐ เหรียญสหรัฐ/ตัน

ทั้งนี้ รายการปริมาณการนำเข้าน้ำตาลนั้นต้องสอดคล้องกับปริมาณน้ำตาลที่จะทำการส่งออกต่อไปโดยผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตทุกรายต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำเข้าและ  Re-export หากผู้ประกอบการรายใดนำเข้าน้ำตาล ผ่านระบบ Re-export เพื่อขายภายในตลาดเมียนมาจะถูกดำเนินการทางกฎหมาย

ในปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ กระทรวงพาณิชย์เมียนมา ได้มีการอนุญาตให้ผู้ประกอบการเมียนมาสามารถ Re-export สินค้าน้ำตาล ทำให้เมียนมามีการส่งออกน้ำตาลมากกว่า ๗๐,๐๐๐ ตัน มูลค่า ๓๙๔ ล้านเหรียญสหรัฐ และ ในปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ การส่งออกน้ำตาลมีมูลค่าพุ่งสูงกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ ตัน มูลค่า ๑.๑๒ พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยผู้ประกอบการเมียนมานั้นมีการนำเข้าน้ำตาล จากประเทศไทยและอินเดียเป็นหลัก  โดยน้ำตาลเหล่านี้ จะถูกส่งต่อไปยังประเทศจีน เนื่องจากคุณภาพของน้ำตาลที่ผลิตในประเทศเมียนมานั้นยังไม่ได้มาตรฐานเพียงพอสำหรับการส่งออกได้ จนกระทั่งมีการถูกระงับการอนุญาต Re-export น้ำตาลไป เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๐๑๗

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง กล่าวเสริมว่า น้ำตาลถือเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย และเป็นสินค้าที่ไทยส่งออกหลักไปยังประเทศเมียนมาเพื่อ Re-export ต่อไปยังประเทศจีน แต่หลังจากที่ได้มีการระงับการออกใบอนุญาต ในการ Re-export สินค้าน้ำตาลชั่วคราว ทำให้ยอดการส่งออกทั้งในประเทศไทยและประเทศเมียนมาต่างลดลง ดังนั้น การกลับมาอนุญาตการ Re-export น้ำตาลอีกครั้ง เป็นผลดีต่อผู้ผลิตและผู้ค้าน้ำตาลในประเทศไทยที่ส่งออกไปยังประเทศเมียนมา

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 14 พ.ย. 2561 เวลา : 14:26:51
06-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 6, 2020, 5:28 am