เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
"สมคิด"สั่ง สคร.กระตุ้นรัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนใน Q4/61


นายประภาศ คงเอียด  ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยภายหลังการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจร่วมกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ว่า ในปี 62 รัฐวิสาหกิจที่ สคร.กำกับดูแล 45 แห่งมีกรอบการลงทุนจำนวน 391,866 ล้านบาท มาจากรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่ ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ บมจ.ปตท. (PTT) 

          
ดังนั้น เพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นายสมคิดจึงได้มอบหมายให้รัฐวิสาหกิจปีปฏิทินเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาส 4/61 หรือช่วง ต.ค.-ธ.ค.61 และสำหรับรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนที่ไม่เป็นไปตามแผนงานในปี 61 ที่จะต้องผูกพันเบิกจ่ายในปี 62
          
พร้อมกันนั้นให้ปรับปรุงแผนและประมาณการเบิกจ่ายงบลงทุนให้สะท้อนกับความสามารถในการเบิกจ่ายได้ตามจริง โดยให้คำนึงถึงการเบิกจ่ายที่เป็น Front-Loaded มากขึ้น และให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้ไม่น้อยกว่า 95% เพื่อให้สอดคล้องกับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ก.ย.61
         
และให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำกับดูแลการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายและพิจารณากำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของการเบิกจ่ายงบลงทุนในการประเมินผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
          
นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. กล่าวว่า กรอบการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 61 ที่สคร.กำกับดูแลมีจำนวน 445,191 ล้านบาท โดยผลการเบิกจ่ายลงทุนสะสมถึงเดือน ต.ค.61 เท่ากับ 339,279 ล้านบาท หรือคิดเป็น 85% ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนสะสม
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 พ.ย. 2561 เวลา : 18:22:23
29-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2020, 9:54 pm