เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กรมพัฒฯ เผยจดทะเบียนบริษัทตั้งใหม่เดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 3%


กรมพัฒฯ เผยจดทะเบียนบริษัทตั้งใหม่เดือนตุลาคม 2561 มีจำนวน 6,197 ราย เพิ่ม 3% กลุ่มที่จดทะเบียนยังกลุ่มเดิม ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ ภัตตาคารและร้านอาหาร

         
นายวุฒิไกร  ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศเดือนตุลาคม 2561 มีจำนวน 6,197 ราย เมื่อเทียบกับเดือนกันายน 2561 ที่ผ่านมา ลดลง 2% เทียบกับเดือนตุลาคม 2560 เพิ่มขึ้น 3% โดยธุรกิจตั้งใหม่ 3 อันดับแรก ยังคงเป็นธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร โดยทุนจัดตั้งใหม่มีจำนวน 19,962 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกันยายน 2561 ลดลง 58% เทียบกับตุลาคม 2560 ลดลง 50%
          
ทั้งนี้ ในเดือนตุลาคม 2561 มีธุรกิจที่น่าสนใจและเป็นธุรกิจรายใหญ่ที่มีเงินลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาทจำนวน 1 ราย คือ บริษัท บางกอก อารีน่า จำกัด ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ที่ได้ร่วมมือกับบริษัท AEG ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงและกีฬาระดับโลก
          
ส่วนธุรกิจที่เลิกกิจการในเดือนตุลาคม 2561 มีจำนวน 2,166 ราย เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2561 เพิ่มขึ้น 14% เทียบกับเดือนตุลาคม 2560 เพิ่มขึ้น 21% ซึ่งธุรกิจที่เลิกสูงสุด 3 อันดับแรกยังคงเป็นกลุ่มเดียวกันกับธุรกิจที่ตั้งใหม่ โดยมีทุนเลิกประกอบกิจการ จำนวน 10,088 ล้านบาท เทียบกับกันยายน 2561 เพิ่มขึ้น 54% เทียบกับตุลาคม 2560 เพิ่มขึ้น 1% ซึ่งสาเหตุที่เลิก ไม่ได้เป็นเพราะธุรกิจมีปัญหา หรือขาดทุนเพียงอย่างเดียว แต่บางส่วนเป็นเพราะบางธุรกิจลูกหลานหรือหุ้นส่วนไม่อยากทำต่อ จึงได้ขอเลิกกิจการก็มี
          
สำหรับยอดรวมการจดทะเบียนตั้งใหม่ในช่วง 10 เดือนของปี 2561 (ม.ค.-ต.ค.) มีจำนวน 62,468 ราย เพิ่มขึ้น 1.38% ถือว่าเป็นการเติบโตที่สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจ และนโยบายของภาครัฐที่มีการสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเห็นได้จากการจดทะเบียนในพื้นที่ EEC เติบโต 7-8% และธุรกิจที่ตั้งใหม่ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไปและอสังหาริมทรัพย์ และยังได้รับผลดีจากการส่งออกที่ขยายตัว การท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการบริโภคและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
          
ปัจจุบัน มีธุรกิจที่ยังคงดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศจำนวน 711,478 ราย มูลค่าทุน 17-79 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำนวน 182,626 ราย คิดเป็น 25.67% บริษัทจำกัด จำนวน 527,635 ราย คิดเป็น 74.16% และบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 1,217 ราย คิดเป็น 0.17%
          

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 พ.ย. 2561 เวลา : 18:27:05
04-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 4, 2020, 10:53 am