กีฬา
ธ.ก.ส.เชิญร่วมงานแข่งขันจักรยาน 'รวมใจภักดิ์ รักษ์ ซแรย์อทิตยา' ครั้งที่ 2


... ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานรวมใจภักดิ์ รักษ์ ซแรย์ อทิตยาครั้งที่ 2 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อส่งเสริมการ ออกกำลังกายและท่องเที่ยวชุมชนที่มีความงดงามทางธรรมชาติ เส้นทางปั่นจักรยานที่สะดวกปลอดภัยและการเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ในโครงการเกษตรอทิตยาทร สมัครได้แล้ววันนี้ ถึง 3 มกราคม 2562

 

 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ได้ประทานอนุญาตให้ชมรมจักรยานธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานตามโครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์ ซแรย์อทิตยาครั้งที่ 2 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พร้อมเงินรางวัล ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) กล่าวว่า นับเป็นพระกรุณาต่อชาวจังหวัดสุรินทร์ ... และชุมชนรอบ ซแรย์อทิตยา ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการออกอำลังกายเพื่อสุขภาพ ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ที่มีเส้นทางปั่นจักรยาน Bike Route ที่มีความงดงามทางธรรมชาติ เช่น อ่างเก็บน้ำอำปึล อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง และศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการเกษตรอทิตยาทรซแรย์อทิตยารวมถึงวิถีการดำรงชีวิตของคนในชุมชนรอบ ซแรย์ ที่มีเอกลักษณ์ มีเส้นทางที่สะดวกปลอดภัย โดยกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการซแรย์อทิตยา ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รายได้สมทบทุนโครงการเกษตรอทิตยาทร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรไทย

การจัดกิจกรรมแข่งขันดังกล่าวแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทเสือหมอบ ประเภทเสือภูเขา ประเภทท่องเที่ยวใจเกินร้อย และประเภท VIP ชิงถ้วยประทานและรางวัลเงินสด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ร่วมทำความดีเพื่อสังคม อาทิ กิจกรรมโครงการทุนอาหารกลางวัน การมอบพันธุ์ปลา หว่านเมล็ดพันธุ์ การมอบจักรยาน และร่วมปลูกต้นไม้ โรงเรียนบ้านระหาญ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ https://event.thaimtb.com/event.php?e=351 และ ... ทุกสาขาในจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 3 มกราคม 2562

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 ธ.ค. 2561 เวลา : 01:12:43
01-10-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 1, 2020, 5:46 am