เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กรมการขนส่งทางบกย้ำช่วง 7 วันของการเดินทางเทศกาลปีใหม่ 2562 ยกระดับความเข้มข้นทุกมาตรการ


กรมการขนส่งทางบกย้ำ!!! ช่วง 7 วันของการเดินทางเทศกาลปีใหม่ 2562 ยกระดับความเข้มข้นทุกมาตรการเพื่อความปลอดภัยของประชาชน พร้อมเผยผลการตรวจรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ วันที่ 20 - 26 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา จำนวน 100,893 คัน พบส่วนใหญ่มีความพร้อมให้บริการ


นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561-2 มกราคม 2562 เข้าสู่ช่วง 7 วันระหว่างเทศกาลปีใหม่ 2562 ซึ่งจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเป็นจำนวนมาก กระทรวงคมนาคมจึงได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัด บูรณาการการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชนตามมาตรการ 777 แบ่งเป็นช่วง 7 วันก่อนเทศกาลปีใหม่ 7 วันระหว่างเทศกาลปีใหม่และ 7 วันหลังเทศกาลปีใหม่ โดยในส่วนของกรมการขนส่งทางบกได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.),บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.), ทหาร, ตำรวจ,หน่วยงานของจังหวัดและท้องถิ่น ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ก่อนออกเดินทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด จำนวน 196 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ
 
สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 7 วันก่อนเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 20 – 26 ธันวาคม 2561 ตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะจำนวนทั้งสิ้น 100,893 คัน แบ่งเป็นรถหมวด 2(กรุงเทพ-ต่างจังหวัดทุกเส้นทาง) จำนวน 46,888 คัน และรถหมวด 3 (เส้นทางระหว่างจังหวัด) จำนวน 54,005 คัน พบว่าส่วนใหญ่มีความพร้อมให้บริการ มีเพียงรถโดยสารสาธารณะบางส่วนที่ต้องมีการปรับปรุงอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อความปลอดภัย โดยสั่งให้เปลี่ยนรถคันใหม่ทดแทนจำนวน 8 คัน และพ่นห้ามใช้รถจำนวน 1 คัน (ส่วนใหญ่เป็นเรื่องยางชำรุด ไฟชำรุด เข็มขัดนิรภัยใช้งานไม่ได้ และ GPS ใช้งานไม่ได้) ส่วนการตรวจความพร้อมพนักงานขับรถจำนวน 100,893 ราย มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการให้บริการทุกราย

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมการขนส่งทางบกยกระดับความเข้มข้นในการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะทุกคัน ทั้งรถประจำทางและรถที่นำมาเสริมในเส้นทาง พนักงานขับรถทุกคน และบังคับใช้กฎหมายกรณีพบรถโดยสารไม่ปลอดภัย ไม่พร้อมใช้งานพ่นข้อความ“ห้ามใช้”และต้องนำรถเข้าตรวจสภาพหลังดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กรณีพบพนักงานขับรถมีสภาพไม่พร้อมหรือพบการกระทำความผิดดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุด ทั้งปรับ พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถและ “ห้ามปฏิบัติหน้าที่”โดยผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนรถคันใหม่และพนักงานขับรถที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีเพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง
 
นอกจากนี้ยังมีมาตรการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ประจำ “ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 เฉพาะกิจ” ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งทั่วประเทศ และภายในกรมการขนส่งทางบก ให้บริการสอบถามข้อมูลการเดินทาง และตรวจสอบการให้บริการของผู้ประกอบการ ป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชน โดยมีคำแนะนำเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบสำหรับประชาชนที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ต้องซื้อตั๋วโดยสารที่ช่องจำหน่ายตั๋วและขึ้นรถที่ชานชาลาภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารเท่านั้น กรณีเป็นรถเสริมให้ตรวจสอบหนังสืออนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกที่ติดไว้ที่กระจกด้านหน้ารถ ส่วนผู้ที่ซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้ากับบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)และมีกำหนดเดินทางระหว่างวันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 - 22.00 น. อำนวยความสะดวกให้มาขึ้นรถที่กรมการขนส่งทางบก จตุจักร มีเจ้าหน้าที่ให้บริการดูแลความปลอดภัยตลอดเวลา หากพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง              

LastUpdate 27/12/2561 14:15:05 โดย : Admin
13-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 13, 2020, 7:08 pm