เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ก.ล.ต. เตือนประชาชนระวังถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลฺBsmart


ก.ล.ต.เตือนประชาชนใช้ความระมัดระวัง หากถูกชักชวนให้ลงทุนในโทเคนดิจิทัลหรือไอซีโอ BSmart เนื่องจากไม่ได้ผ่านการพิจารณาของ ก.ล.ต.


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ได้รับแจ้งเบาะแสและตรวจพบว่า มีการชักชวนประชาชนให้ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือโทเคนดิจิทัล BSmart ซึ่งอาจถูกเรียกว่า คอยน์ โทเคน หรือเหรียญดิจิทัลผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ อาทิ เว็บไซต์บริษัท YouTube และ Line Application

ก.ล.ต.ขอแจ้งเตือนให้ทราบว่า สินทรัพย์ดิจิทัลหรือไอซีโอดังกล่าวยังไม่ได้ยื่นคำขอและยังไม่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลจากก.ล.ต. ดังนั้นผู้ลงทุนควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเนื่องจากไอซีโอนี้ อาจไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ไม่ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและการสอบทานสัญญาอัจฉริยะ โดยไอซีโอพอร์ทัลที่ได้รับความเห็นชอบจากก.ล.ต.ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องอาจไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. นอกจากนี้โทเคนดิจิทัลดังกล่าวอาจไม่มีตลาดรอง จึงอาจไม่มีสภาพคล่อง หรือผู้ลงทุนไม่สามารถเปลี่ยนโทเคนดิจิทัลดังกล่าวเป็นเงินสดได้และไอซีโอนี้มิได้เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต.ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ขณะนี้ยังไม่มีผู้ออกโทเคนดิจิทัลรายใดได้รับอนุญาต รวมถึงยังไม่มีผู้ใดมายื่นแบบคำขออนุญาตและแบบไฟลิ่ง กับ ก.ล.ต. ดังนั้น จึงขอเตือนให้ผู้ลงทุนระมัดระวังหากถูกชักชวนหรือได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน ในโทเคนดิจิทัลดังกล่าว หรือหากมีเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินการที่น่าสงสัย โปรดแจ้งSEC Help Center ของ ก.ล.ต. ทางเว็บไซต์หรือสายด่วน โทร. 1207 อนึ่งกรณีที่ตรวจพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายที่อยู่ภายใต้ การกำกับดูแลอื่นๆก.ล.ต.จะมีกระบวนการในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่อไป

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 ม.ค. 2562 เวลา : 22:29:46
29-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2020, 8:16 am