การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


1.สถานการณ์ วันที่  6 กุมภาพันธ์ 2562

 

1. กรุงเทพมหานคร : มีค่า PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน มีสถานีที่มีค่าอยู่ในระดับสีเหลือง  1 จุด คือ        เขตวังทองหลาง ซึ่งเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง

2. ปริมณฑล : มีค่า PM2.5 ไม่เกินมาตรฐาน

แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมมลพิษ และกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กทม. ข้อมูล เวลา 07.00 .

2. ข่าว ประจำวัน

 

วันนี้ 6 กุมภาพันธ์ 2562 กรมอนามัย ได้สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการป้องกันฝุ่นละอองกับนักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง พร้อมสาธิตการสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ผ่านช่องสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ช่อง 15, OBEC channel, VDO Conference  ห้องถ่ายทอดสด ห้องศตวรรษที่ 21 อาคาร สพฐ.1 

3. สรุปผลการให้บริการสายด่วน 1422 ปรึกษาประชาชน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562    

 

ประชาชนสอบถามเกี่ยวกับวิธีสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง

คำตอบ   สวมหน้ากากอนามัยให้ด้านสีเขียวอยู่ด้านนอก แล้วจับเส้นลวดด้านบนแนบให้เข้ากับโครงจมูกและใบหน้า  ส่วนหน้ากาก N95 สวมให้ด้านที่มีเส้นลวดอยู่ด้านบน ดึงเชือกรัดเส้นบนคาดไว้เหนือใบหู เส้นล่างไว้ใต้ใบหู แล้วจับเส้นลวดแนบให้เข้ากับโครงจมูกและใบหน้าเช่นกันไม่ให้มีลมเข้าไปได้

 

      

 

4. ข้อแนะนำประจำวัน

 

1. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมนอกบ้าน หากจำเป็นให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น

2. กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหอบหืด ภูมิแพ้ โรคหัวใจ ควรลดกิจกรรมกลางแจ้งที่ต้องใช้แรงมาก เช่น วิ่ง ปั่นจักรยาน หากมีอากาผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์

3. คำแนะนำเพิ่มเติมเว็บไซต์กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422       ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงสาธารณสุข


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 ก.พ. 2562 เวลา : 01:19:26
04-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 4, 2020, 7:33 am