เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ซีพีเอฟจับมือแแบงก์อิสลามสร้างสุขให้พนักงานผ่านความมั่นคงทางการเงิน


ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจับมือบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)หรือซีพีเอฟ เดินสายให้ความรู้ด้านบริหารจัดการเงินและส่งเสริมวินัยในการออมเงินให้แก่พนักงานและคนงานในสถานประกอบการของซีพีเอฟทั่วประเทศ ปูรากฐานสุขภาพการเงินที่มั่นคง เพื่อสร้างความสุขในการทำงานของพนักงานในองค์กร  

  
 
 
นางจิตภินันท์ รัตนชัยสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบริหารงานพนักงานสัมพันธ์ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่าซีพีเอฟตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งถือเป็นกำลังในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจและองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข มีขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล จึงได้จัดโครงการ“ปลดหนี้ สร้างสุขและส่งเสริมการออม”ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อช่วยเหลือพนักงานหรือคนงานที่มีปัญหาหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้นอกระบบ แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาหนี้ได้ด้วยตัวเอง โดยในปี 2562 เข้าสู่ปีที่ 4 ของโครงการฯเดินหน้าสร้างความสุขในการทำงานให้แก่พนักงาน จากการติดตามผลโครงการฯ 3 ปีที่ผ่านมา พบว่าพนักงานและคนงานที่เข้าร่วมโครงการมีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น   
     
 
 
"ปีนี้ซีพีเอฟได้ร่วมกับแบงก์อิสลามฯซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการปลดหนี้ฯลงพื้นที่สถานประกอบการของซีพีเอฟ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านบริหารการเงินเพื่อถ่ายทอดความรู้และสร้างรากฐานด้านการเงินที่มั่นคงให้แก่พนักงานและคนงาน อาทิ  ติดตามการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำวันของครัวเรือน ให้คำแนะนำในการวิเคราะห์รายจ่ายและจัดสัดส่วนการออมเงิน เป็นต้น "นางจิตภินันท์ กล่าว        
 
นางจิตภินันท์ กล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ของธนาคารอิสลามฯที่ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านการเงินแก่พนักงาน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์สินชื่อ ทำให้กระบวนการพิจารณาเพื่อเข้าร่วมโครงการปลดหนี้ฯเร็วขึ้น สามารถช่วยเหลือคนที่มีหนี้ได้จริง 
 
 
 
นางสาวเบญญาดา สิริวิภากร รองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อรายย่อย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการปลดหนี้ฯเป็นโครงการที่ดีและเกิดประโยชน์ต่อพนักงานและคนงานที่มีปัญหาหนึ้ โดยเฉพาะหนี้นอกระบบและหนี้บัตรเครดิต ทำให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน หลังจากที่เข้าร่วมโครงการฯแล้ว พนักงานและคนงานมีสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้น นอกจากนี้การจัดกิจกรรมให้ความรู้การบริหารจัดการเงิน ช่วยให้พนักงานบริหารจัดการหนี้ของตัวเองและสามารถจัดสรรเงินสำหรับการออม 
   
"ผู้เข้าร่วมโครงการปลดหนี้ฯมีสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นมีเงินเหลือพอใช้ในแต่ละเดือนและมีเงินออม ซึ่งธนาคารฯมีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่มีหนี้หลายทางต้องจัดลำดับการปลดหนี้ อาทิ1.หนี้ที่ไม่มีหน่วยงานใดกำกับดูแลหรือหนี้นอกระบบ 2.หนี้ของสถาบันการเงินที่มีดอกเบี้ยแพง ยกตัวอย่างสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับหนี้บัตรเครดิต และ3.หนี้ที่คิดดอกเบี้ยถูกกว่าหรือถ้าเป็นหนี้ที่มีดอกเบี้ยเท่าๆกัน ให้เริ่มปลดหนี้จากหนี้ก้อนที่น้อยที่สุดก่อน" รองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อรายย่อยแบงก์อิสลามกล่าว     
   
ซีพีเอฟดำเนินโครงการปลดหนี้สร้างสุขและส่งเสริมการออม โดยริเริ่มจากสายธุรกิจสุกรเมื่อปี 2558 ปัจจุบันมีสถาบันการเงิน3แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการฯและปล่อยกู้อัตราดอกเบี้ยพิเศษให้แก่พนักงาน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพจำกัด  (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย     
        

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 ก.พ. 2562 เวลา : 18:14:20
02-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 2, 2020, 4:01 pm