เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
"พาณิชย์"จุดประกายผู้ประกอบการรุ่นใหม่จัดสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจ


“พาณิชย์”จุดประกายผู้ประกอบการรุ่นใหม่จัดสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจใช้นวัตกรรมต่อยอดสินค้าเกษตรไทย


“กรมการค้าต่างประเทศ”จัดงานสัมมนา APi Inspirational Talk 2019 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เพราะความสำเร็จเกิดจากแรงบันดาลใจ” ผลักดันผู้ประกอบการนำนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร พร้อมดึงกูรู้มาช่วยถ่ายทอดประสบการณ์สร้างโอกาสทางธุรกิจ การทำตลาดออนไลน์ การพัฒนาสินค้า และการทำแพกเกจจิ้งที่โดนใจ

 
 
 
นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) ได้จัดกิจกรรมสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจ “APi Inspirational Talk 2019” ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาธุรกิจจากผลผลิตทางการเกษตรของไทยที่มีอยู่มากมาย ทั้งข้าว ยางพารา สมุนไพร และผลไม้ไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพราะนวัตกรรมจะเป็นตัวช่วยสำคัญในการดึงศักยภาพของสินค้าเกษตรเหล่านี้มาพัฒนาต่อยอดให้กลายเป็นสินค้าที่มีความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มได้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 500 ราย

“สถาบัน APi ต้องการสร้างแรงบันดาลใจและผลักดันให้ผู้ประกอบการที่ใช้สินค้าเกษตรเป็นวัตถุดิบ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าโดยใช้นวัตกรรมมาเป็นตัวช่วย เพราะการแปรรูปสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าสำเร็จรูปด้วยการใช้นวัตกรรม จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและขายได้ราคาสูงขึ้นและยังส่งผลดีไปถึงเกษตรที่จะขายผลผลิตได้ในราคาสูงขึ้นและมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น”

ทั้งนี้ในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ได้มีการจัดเสวนาในหัวข้อ“Inspiration with actions”ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวคิดและไอเดียใหม่ๆในการพัฒนาสินค้าเกษตรให้กลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มโดยมีวิทยากร ได้แก่ คุณวุฒิชัย หาญพานิช (เจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพร HARNN) ดร. เอกก์ ภทรธนกุล (ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด) และคุณรัฐศรัณญ์ พีรพงศ์เดชา(เจ้าของน้ำอัดลมจากเปลือกเมล็ดกาแฟ คาสทาวน์)มาแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทั้งการนำความคิดสร้างสรรค์มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร แนวโน้มความต้องการของตลาด รวมถึงทิศทางของสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยในอนาคต

ขณะเดียวกันได้เพิ่มพูนความรู้ในหัวข้อ“Online Marketing”โดยมีคุณเกียรติรัตน์ จินดามณี (นักการตลาดออนไลน์) หัวข้อ “Product Development” โดยคุณนภนีรา รักษาสุข(ผู้บริหารสถาบัน YindeeDesign)

และหัวข้อ“Packaging Design”โดยคุณณฐมน ตัณฑ์เกยูร (อดีตแบรนด์เมเนเจอร์ แบรนด์ระดับโลก Hermes, Louis Vuitton เป็นต้น) โดยทั้ง3ท่านได้เปิดมุมมองใหม่ในการพัฒนาธุรกิจสินค้าเกษตรนวัตกรรม ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้าและแนวโน้มความนิยมของตลาด และการทำการตลาดผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำธุรกิจต่อไป

นางมนัสนิตย์กล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการจัดสัมมนาในครั้งนี้สถาบัน APi ยังมีแผนการส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น โครงการประกวดสินค้าเกษตรนวัตกรรม Agri Plus Award 2019 โครงการผลิตและเผยแพร่วีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย รวมทั้งมีแผนจัดหาช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ผู้ประกอบการท่านใดสนใจสามารถติดต่อ/ติดตามความเคลื่อนไหวของสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่เว็บไซต์ www.dft.go.th/apiinspire โทร 0 2547 4771 – 86 ต่อ 4044, 4047 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 01 มี.ค. 2562 เวลา : 18:20:15
02-10-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 2, 2020, 5:58 am