เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
5เดือนงบปี62ใช้จ่าย51.9%รวม1.5ล้านล้านบาท


กรมบัญชีกลางเผยผลการใช้จ่ายเงิน 5เดือนแรกปีงบ62 กว่า 1.55 ล้านลบ. คิดเป็น51.9% คาดสิ้น Q2 เป็นไปตามเป้าหมาย


นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลังในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่าผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1ต.ค. 2561 ถึง28 ก.พ. 2562 ใช้จ่ายแล้ว จำนวน 1,555,530 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3,000,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.9 โดยแบ่งเป็น รายจ่ายประจำมีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 1,252,458 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,353,569 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.2 ขณะที่รายจ่ายลงทุน (กรณีไม่รวมงบกลาง) มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 303,072 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 556,888 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.4 และในช่วงไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2562 ตั้งเป้าหมายการใช้จ่ายงบประจำร้อยละ 57 งบลงทุนร้อยละ 45 และการใช้จ่ายในภาพรวมร้อยละ 54 ซึ่งคาดว่าสิ้นไตรมาสที่ 2 จะมีการใช้จ่ายได้ดีมากขึ้นตามลำดับอย่างแน่นอน
         
อย่างไรก็ตามกรมบัญชีกลางได้ติดตามความคืบหน้าในการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล มุ่งหวังจะกระตุ้นให้มีเม็ดเงินไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 13 มี.ค. 2562 เวลา : 11:19:09
02-10-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 2, 2020, 5:39 am