ข่าวประชาสัมพันธ์
อพท.พาผู้ประกอบการโรงแรม ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบอารยสถาปัตย์


 

 

เมื่อเร็วๆ นี้ นาย?สุ?ธารักษ์?  สุนทร?วิภา?ต? รอง?ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. นำผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออกรวม 45 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก 10 แห่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านอารยสถาปัตย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อพท.3  ร่วมเดินทางศึกษา?ดูงาน?พื้นที่?ต้นแบบ?ด้าน?อารย?สถาปัตย์? ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) กรุงเทพฯ โรงแรมบ้านเขาหลัก บีช รีสอร์ท และโรงแรมเดอะแซนด์ เขาหลัก บาย กะตะธานี จังหวัด?พังงา  


 

 
 
การจัดกิจกรรมครั้งนี้?เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านอารยสถาปัตย์ให้กับสถานประกอบการโรงแรมและที่พัก ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาให้เป็นสถานประกอบการต้นแบบด้านอารยสถาปัตย์ โดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วม และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) และในกิจกรรมยังจัดให้มีWorkshop ทดลองเป็นผู้ใช้วีลแชร์เพื่อให้เข้าใจผู้ใช้งานจริง
 
 

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 14 พ.ค. 2562 เวลา : 23:24:07
31-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 31, 2020, 12:51 pm