ซีเอสอาร์-เอชอาร์
BKI ให้ความสำคัญกิจกรรมการศึกษา มอบอุปกรณ์ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาให้แก่สโมสรนิสิตจุฬาฯ


 

 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดย นายวีระชัย ศรีเพชระกุล (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษา ให้แก่ตัวแทนองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ “รากแก้ว” ครั้งที่ 31 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับข้อมูลด้านวิชาการ เข้าใจในเนื้อหาบทเรียนเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับนิสิตในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ การสนับสนุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ BKI Give ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาและการพัฒนาสังคมของสถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 15 พ.ค. 2562 เวลา : 17:51:28
02-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 2, 2020, 4:24 am