ประกัน
BKI ปลื้มผลงานเบี้ยรับรวม ไตรมาสแรกปีนี้ พุ่ง เติบโต 14.6% กำไรกว่า 580 ล้านบาท


"กรุงเทพประกันภัย"โชว์ผลงานไตรมาสแรกปีนี้ คว้าเบี้ยประกันภัยรับรวม 4,896.2 ล้านบาท กำไรสุทธิ 582.0 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 5.47 บาท พร้อมจ่ายเงินปันผล 3.00 บาท/หุ้น

 

 
 
 
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เผยถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 (ม.ค. – มี.ค.) มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 4,896.2 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 กำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว 284.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26.3 รายได้สุทธิจากการลงทุน 372.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 657.2 ล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 582.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.7 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 5.47 บาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดที่ 1 (ม.ค. – มี.ค.) ของปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 พ.ค. 2562 เวลา : 12:04:27
04-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 4, 2020, 8:44 am