ไอที
คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ทรูมูฟ ชนะคดี กรณีข้อพิพาทกับ กสท. โทรคมนาคม


คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ทรูมูฟชนะคดีกรณีข้อพิพาทกับกสท.โทรคมนาคมเกี่ยวกับการหักค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC)จากรายได้ก่อนคำนวณผลประโยชน์ตอบแทน มูลค่า 11,946.15 ล้านบาท


บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่นได้รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับกรณีที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554 เรียกร้องให้ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด ชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้ครบถ้วน จากการที่ทรูมูฟหักค่าเชื่อมต่อโครงข่าย(Interconnection Charge หรือ IC) จากรายได้ก่อนคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนให้ กสท ในปีดำเนินการที่ 10 ถึงปีที่14 เป็นเงินจำนวนประมาณ 11,946.15 ล้านบาท โดยวันนี้(4 มิถุนายน 2562)ทรูมูฟ ด้รับแจ้งผลคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการว่า ให้ ทรูมูฟ ชนะคดี โดยยกคำเสนอข้อพิพาทของ กสท เนื่องจากค่าใช้จ่าย IC เป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมายมิใช่รายได้ของทรูมูฟ และโดยผลของคำชี้ขาดทำให้ทรูมูฟไม่ต้องชำระเงินตามที่กสท เรียกร้องดังกล่าว

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 มิ.ย. 2562 เวลา : 22:14:07
29-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 29, 2020, 9:55 pm