เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ตลท.ต้อนรับคณะนักศึกษาผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่ 23


กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุนและหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้อนรับคณะนักศึกษาผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 23 โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม นำโดย เกศรา มัญชุศรี ผู้แทนคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไทย


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 มิ.ย. 2562 เวลา : 17:43:27
05-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 5, 2020, 1:14 pm