เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนมั่นใจการเจรจาอาร์เซ็ปจบปีนี้


กระทรวงพาณิชย์เผยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนมุ่งมั่นขับเคลื่อนการเจรจาอาร์เซ็ปให้สรุปผลได้ตามเป้า พร้อมมอบคณะเจรจาอาเซียนเร่งกำหนดท่าทีร่วมก่อนคุยกับคู่เจรจาอีก 6 ประเทศ เชื่ออาร์เซ็ปจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของอาเซียนได้ในระยะยาว


 
 
 
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษ เรื่องความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ อาร์เซ็ป ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2562ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ณ กรุงเทพฯว่า การประชุมครั้งนี้ถือได้ว่ามีข่าวดี เพราะรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง10 ประเทศได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการเจรจาอาร์เซ็ปให้สรุปผลให้ได้ในปีนี้ตามที่ผู้นำตั้งเป้าไว้ โดยเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียนต่างตระหนักว่าโลกกำลังอยู่ท่ามกลางภาวะตึงเครียดและความไม่แน่นอนทางการค้า การสรุปผลการเจรจาอาร์เซ็ปให้ได้ตามกำหนดจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการค้าระหว่างประเทศของอาเซียน
 
โดยที่ประชุมได้มีการพูดคุยในประเด็นที่อาเซียนยังมีท่าทีต่างกันและตกลงที่จะมอบให้คณะเจรจาของอาเซียนไปหารือเพื่อหาท่าทีร่วมกัน เช่น เรื่องกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าและการลงทุน เป็นต้น ก่อนพบกับคู่เจรจาอีก 6 ประเทศ (ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลีใต้ และนิวซีแลนด์) ต่อไป โดยอาร์เซ็ปมีกำหนดพบหารือในระดับคณะเจรจาอีก 3 ครั้ง ที่ประเทศออสเตรเลีย จีน และเวียดนามและระดับรัฐมนตรีอีก 2 ครั้ง ที่ประเทศจีนและไทย

นอกจากนี้ที่ประชุมได้เน้นย้ำให้สมาชิกอาเซียนเพิ่มความพยายามในการหารือกับสมาชิกอาร์เซ็ปอื่นๆ ในเรื่องที่ยังคงค้างอยู่ เพื่อหาข้อสรุปเรื่องการเปิดตลาดสินค้า บริการและการลงทุน ตลอดจน13ข้อบทที่ยังเหลืออยู่ให้ได้โดยเร็ว ทั้งนี้การที่อาเซียนสามารถมีท่าทีร่วมกันได้ในการเจรจาหลายๆเรื่องจะช่วยขับเคลื่อนการเจรจาอาร์เซ็ปในภาพรวมให้คืบหน้าไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ขณะเดียวกันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในภูมิภาคของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาต่อไป

 
 
 
อาร์เซ็ปมีประชากรกว่า 3,560 ล้านคนหรือเกือบครึ่งของประชากรโลก มีมูลค่าการค้ารวมกว่า 10.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นร้อยละ 29 ของมูลค่าการค้าโลก โดยในปี 2561ไทยกับประเทศสมาชิกอาร์เซ็ปมีมูลค่าการค้ารวมอยู่ที่ประมาณ 2.9 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 59.7ของการค้ารวมทั้งหมดของไทย เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 12.6
 
สำหรับประเทศสมาชิกอาร์เซ็ปที่ไทยส่งออกมากที่สุด ได้แก่ อาเซียน จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ตามลำดับ โดยสินค้าสำคัญที่ไทยส่งออก ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง ยางพารา เครื่องจักรกล เหล็ก 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 24 มิ.ย. 2562 เวลา : 08:18:13
02-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 2, 2020, 12:13 pm