การค้า-อุตสาหกรรม
กรมเจรจาฯ ประเดิมลงพื้นที่ลำพูนติวเข้มเกษตรกรสวนลำไย เร่งใช้ประโยชน์จาก FTA บุกตลาดต่างประเทศ


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประเดิมลงพื้นที่ จ.ลำพูน ติวเข้มเกษตรกรชาวสวนลำไยใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอบุกตลาดต่างประเทศ แนะเพิ่มมาตรฐานการผลิตสินค้าให้สามารถเจาะตลาดเป้าหมาย พร้อมรองรับผลผลิตส่วนเกินจากความต้องการในประเทศ


 
 
 
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดตัว “โครงการพัฒนาความพร้อมทางการค้าของสหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรี” ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรชาวสวนลำไยจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ขยายตลาดสู่ต่างประเทศ เพิ่มโอกาสในการหาตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับกลุ่มเกษตรกร ตลาดจนการรองรับผลผลิตส่วนเกินจากความต้องการในประเทศ 

 
 
 
นางอรมน กล่าวว่า กรมฯ ได้พบหารือกับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด ซึ่งเป็น 1 ใน 105 สหกรณ์ผลไม้ของไทยที่มีความเข้มแข็งและประสบความสำเร็จในการช่วยพัฒนาผลผลิต และหาตลาดลำไยให้กับสมาชิกกว่า 500 ราย โดยในส่วนของการตลาด สหกรณ์ได้รับซื้อ รวบรวม และกระจายผลผลิตไปยังห้างโมเดิร์นเทรด และผู้บริโภคทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562 จะมีผลผลิตลำไยออกมาถึง 1,600-1,800 ตัน และจะมีผลผลิตส่วนเกินจากความต้องการในประเทศ ที่จำเป็นต้องหาตลาดต่างประเทศรองรับ โดยกรมฯ ได้แนะช่องทางและโอกาสในการขยายผลผลิตสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศที่มีการจัดทำความตกลงค้าเสรีกับไทย เช่น อาเซียน จีน อินเดีย และญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ได้ลดหรือยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรกับสินค้าลำไยและลำไยแปรรูป ที่ส่งออกจากไทยแล้ว

 
 
 
นอกจากนี้ ยังได้พบหารือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านล่ามช้าง แนะนำการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง ได้แก่ ลำไย มะม่วง กล้วยหอมทอง และแก้วมังกร ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และการทำตลาดในต่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจนี้ถือเป็นตัวอย่างของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ต้องการช่วยรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำไปแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มและหาตลาดทั้งในและต่างประเทศ ผ่านช่องทางการค้ารูปแบบใหม่ เช่น การค้าออนไลน์ เป็นต้น

 
 
 
นางอรมน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ ยังได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ หอการค้าไทย สหกรณ์จังหวัด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาความพร้อมทางการค้าของสหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรี” เพื่อติวเข้มสหกรณ์และเกษตรกรชาวสวนลำไย ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์เอฟทีเอ รวมทั้งการยกระดับสหกรณ์ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในโลกการค้าเสรี ซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าให้สามารถเจาะตลาดเป้าหมายได้

 
 
 
ทั้งนี้ “โครงการพัฒนาความพร้อมทางการค้าของสหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรี” มีกำหนดจะลงพื้นที่พบปะกลุ่มสหกรณ์ และจัดเสวนาอีก 3 ครั้ง คือ สินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์แปรรูป ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด จังหวัดตรัง สินค้าโคเนื้อ ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2562 ณ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร และสินค้าเงาะและกล้วยหอม ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 05 ก.ค. 2562 เวลา : 16:59:55
29-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 29, 2020, 8:11 pm