กองทุนรวม
บลจ.กรุงศรี คว้า 3 รางวัลกองทุนยอดเยี่ยม


คุณศิริพร สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ และคุณสุภาพร ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน พร้อมทีมผู้จัดการกองทุน บลจ.กรุงศรี รับ 3 รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมจากงาน Money & Banking Awards 2019 จากกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS) กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท50 (KFENSET50) และกองทุนเปิดกรุงศรี SET100เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 ก.ค. 2562 เวลา : 19:04:56
21-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 21, 2020, 11:11 am