เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
สคร. ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของโครงการขนาดใหญ่อย่างใกล้ชิด


สคร.ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของโครงการขนาดใหญ่อย่างใกล้ชิด ย้ำรัฐวิสาหกิจให้เร่งรัดเบิกจ่ายตามเป้าหมาย


นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่าสคร.ได้ติดตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจจำนวน 45 แห่ง อย่างใกล้ชิดและยังคงเร่งรัดให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีและสานต่อการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ให้แล้วเสร็จ โดยในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา (ต.ค. 2561 - พ.ค. 2562) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ปี 2562 มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมจำนวน 105,346 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม โดยเป็นผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณจำนวน 60,742 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินจำนวน 44,604 ล้านบาท


นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในการเร่งลงทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ โดยมีโครงการสำคัญที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผนสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างปรับปรุงขยายของการประปาส่วนภูมิภาค แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 - 2564 ของการไฟฟ้านครหลวง แผนงานบำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพโครงข่ายเพื่อความมั่นคงของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และแผนงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสียของการประปานครหลวง เป็นต้น
 
อย่างไรก็ดียังมีโครงการสำคัญของรัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนและต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม – ชุมพร ของการรถไฟแห่งประเทศไทย แผนระยะยาวธุรกิจก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกตะวันตกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)และโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่าถึงแม้ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจทั้ง 45 แห่ง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2562 จะได้เพียงร้อยละ 85 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม แต่จากแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจทั้ง 45 แห่ง ในไตรมาส 3 ของปี 2562 คาดว่า รัฐวิสาหกิจจะสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ซึ่งจะเป็นหนึ่งปัจจัยหนุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศในช่วงของการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 ก.ค. 2562 เวลา : 15:52:23
23-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 23, 2020, 2:43 pm