เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
รู้เทคนิค"Scanหุ้น"จากงบการเงินก่อนลงทุน


การลงทุนในหุ้นสิ่งที่คุณจำเป็นต้องติดตามดูในฐานะผู้ลงทุนมือใหม่หรือมือเก่า นั่นก็คือ “งบการเงิน” เพราะเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญ แม้ว่าการตัดสินใจลงทุน คุณไม่ได้เรียนรู้งบการเงินไว้เพื่อนำไปลงบัญชีแต่คุณควร“ทำความเข้าใจ” กับข้อมูลในงบการเงิน เพื่อหาโอกาสในการลงทุน


 
 
 
 
 
 
ดังนั้นเมื่อคุณรู้ว่าต้องดูข้อมูลตรงไหน ข้อมูลนั้นสำคัญอย่างไร คุณก็จะสามารถตัดสินใจลงทุนเอง ได้อย่างสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะคุณถ้าเน้นลงทุนระยะสั้นถึงสั้นมากหรือเน้นเก็งกำไร คุณอาจคิดว่าสไตล์การลงทุนของคุณ ไม่จำเป็นต้องอ่านงบการเงินเพราะคุณไม่ได้ต้องการถือหุ้นยาวแบบผู้ลงทุนระยะยาวที่ต้องคอยติดตามผลประกอบการผ่านงบการเงินเป็นหลัก หากคุณมีความคิดเช่นนี้ ถือเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง

เหตุผลที่ต้องบอกว่าเป็นความคิดไม่ถูกต้องนั้น มิสเตอร์ตลาดหลักทรัพย์ฯขอขยายภาพให้เห็นถึงความจริง แม้คุณจะมีสไตล์การลงทุนระยะสั้นๆ แต่ในฐานะที่คุณเป็นผู้ลงทุน คุณควรต้องอ่านงบการเงินแบบสรุปมาบ้าง อย่างน้อยก็ต้องดูผ่านๆ เพื่อให้คุณแน่ใจ บริษัทที่คุณจะเข้าไปลงทุน มีที่มาที่ไปทางธุรกิจ มีรายได้ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายสมเหตุผลและพอมีกำไรบ้าง ไม่ใช่เป็นบริษัทที่ขาดทุนซ้ำซาก หนี้บานเบอะขาดทุนสะสมก้อนโต ส่วนของทุนใกล้ติดลบ ซึ่งหุ้นแบบนั้นจัดเป็นหุ้นที่ไม่น่าลงทุน

ไม่เพียงแต่นักลงทุนระยะสั้นและระยาวเท่านั้นที่ต้องดูงบการเงินก่อนเข้าลงทุน แม้แต่ผู้ลงทุนแนววีไอก็ต้องตามดูงบการเงิน มิสเตอร์ตลาดหลักทรัพย์ฯขอแนะนำเพิ่มถึงสาระสำคัญของงบการเงินที่คุณต้องพิจารณามีอยู่ 3 งบ และ 1 รายงาน ได้แก่
 

 
 
 
Balance Sheet ซึ่งเป็นงบแสดงฐานะการเงิน หรือ งบดุล (Balance Sheet) เพื่อใช้ดูฐานะและโครงสร้างทางการเงิน สิ่งที่คุณมองหาจากงบดุลนี้ ก็คือ

คุณภาพสินทรัพย์ต้องเป็นสินทรัพย์ที่พร้อมทำมาหากินและให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หลักๆ คือ เงินสด ลูกหนี้ สินค้าคงคลังที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

สภาพคล่องกิจการ ธุรกิจควรมีสินทรัพย์หมุนเวียน (เงินสดหรือลูกหนี้) มากกว่าหนี้สินระยะสั้น (เงินกู้ระยะสั้นที่ต้องชำระคืนภายใน 1 ปี)

ความมั่นคงของกิจการ โดยดูจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio : D/E) ซึ่งธุรกิจที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว แต่ส่วนของเจ้าของบางเฉียบ ถือว่าไม่ดี ถ้าจะให้ดีอัตราส่วนนี้ต้องไม่เกิน 2 เท่า เพราะยิ่ง“หนี้น้อยส่วนของทุนหนา”ก็จะยิ่งดูดี

กำไรสะสม (Retain Earnings) เป็นกำไรสุทธิที่เกิดจากการทำมาหากินของบริษัท นับตั้งแต่เริ่มตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบัน บริษัทที่มีกำไรสะสมมาก แสดงถึงฝีมือทำมาหากินที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสปันผลสูง

Income Statement เนื่องจากงบกำไรขาดทุน ใช้ดูผลการดำเนินงานของบริษัท คุณต้องการหุ้นที่รายได้เพิ่ม กำไรเพิ่ม ซึ่งควรสแกนดูทั้ง Top Line หรือ “รายได้”บรรทัดแรก และ Bottom Line หรือ “กำไรสุทธิ”บรรทัดสุดท้าย ทั้งสองตัวเลขนี้ ต้องเป็นบวกและควรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วหรือไตรมาสก่อนหน้า แต่การจะมีกำไรสุทธิเพิ่มต้องมาจาก“รายได้เพิ่ม”ไม่ควรมาจากการลดต้นทุนอย่างเดียว เพราะเป็นการเพิ่มกำไรที่ไม่ยั่งยืน

 
 
 
 
 
ดังนั้นคุณต้องไม่ไม่ลืมว่าหากบริษัทที่คุณเข้าไปลงทุน เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจ มีรายได้เพิ่ม มีกำไรดี ผู้ถือหุ้นก็จะอยู่ดีกินดีไปด้วย เพราะกิจการจะจ่ายปันผลดีหรือถ้าไม่จ่ายเป็นเงินปันผลออกมาก็ไปสะสมอยู่ใน“กำไรสะสม” ในส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มมากขึ้น นั่นคือบริษัทมีฐานะทางการเงินเข้มแข็งมากขึ้น

Cash Flow Statement หรืองบกระแสเงินสด ส่วนนี้เพื่อใช้ดูที่มาที่ไปของกระแสเงินสดของกิจการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ

กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน เพื่อเป็นการแสดงกระแสเงินสดไหลเข้าออกจากการทำมาหากิน ซึ่งเงินสดส่วนนี้ บรรทัดสุดท้ายควรต้องเป็น “บวก” ทำให้คุณได้รู้ว่าบริษัทนี้ นอกจากเขาทำมาหากินแล้ว ยังสร้างเงินสด ไม่ใช่ผลาญเงินสด

กระแสเงินสดสุทธิจากการลงทุน ใช้ดูเพื่อแสดงการใช้เงินสดออกไปลงทุน ถ้าส่วนนี้เป็น “ลบ” นั่นก็จะบ่งชี้ว่าดี เพราะแสดงว่ามีการนำเงินออกไปลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนให้พอกพูนเพิ่มขึ้น

กระแสเงินสดสุทธิจากการจัดหาเงิน ถ้าเป็นลบแสดงว่าใช้เงินสดจ่ายออก เช่น ปันผล หรือชำระหนี้ แต่ถ้าเป็นบวก แสดงว่ารับเงินสดเข้า เช่น กู้เงินเพิ่ม หรือเรียกเพิ่มทุนเข้ามา ซึ่งเห็นชัดเลยว่าเป็น “ลบ” ถึงจะดี

Notes to Financial Statement ต้องใช้เพื่อดูการขยายความรายการต่างๆ ในงบการเงินทั้งสาม และดูคดีความฟ้องร้อง และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นก่อนลงทุนหุ้นตัวใดคุณควรรู้จัก Scan หุ้นจากงบการเงินก่อน เพื่อช่วยให้การลงทุนของคุณปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถทำกำไรในตลาดหุ้นได้มากขึ้น และยังแอบกระซิบให้คุณรู้ว่าคุณควรเลี่ยงหุ้นตัวไหน คุณควรติดตามหุ้นตัวไหน ซึ่งเป็นการทำความรู้จักกับหุ้นที่ง่ายและได้ผลมากที่สุด

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 ก.ค. 2562 เวลา : 17:09:29
23-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 23, 2020, 1:46 pm