การตลาด
ซีพีเอฟวิจัย จับมือ มหิดล ร่วมลงนาม ต่อยอด "นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ"


ศูนย์และพัฒนาอาหารซีพีเอฟ ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนางานวิจัยและต่อยอดนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ หวังตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทุกช่วงวัย เป้าหมายเพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับสุขภาพของคนไทย 
 
 
ดร.สมหมาย เตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟมีความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาอาหาร เพื่อส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารของไทยในระดับสากล ตามวิสัยทัศน์ “ครัวของโลกที่ยั่งยืน” 

ดังนั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ  จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั่วโลก ค้นคว้าวิจัยเชิงลึกในด้านโภชนาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลาย ตอบรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรและอุตสาหกรรมอาหาร และสร้างโภชนาการที่ดีแก่ผู้บริโภคทุกวัน

ด้าน รองศาสตร์จารย์ ดร.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเสริมว่า การลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านวิจัย และต่อยอดนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ และซีพีเอฟในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการนวัตกรรมอาหารเพื่อสังคมกับภาคเอกชน เพื่อการต่อยอดองค์ความรู้ และเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านอาหารเพื่อสุขภาพ 

นอกจากนี้ ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี และก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหาร ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า และการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

“ทั้งยังตอบสนองนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 “ รองศาสตร์จารย์ ดร.สุวัฒนา กล่าว

เธอกล่าวต่อว่า ขณะเดียวกัน ยังเป็นการนำความรู้ทางเภสัชศาสตร์มาพัฒนาเทคโนโลยี่อาหาร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโภชนาเภสัชศาสตร์ในอนาคต และช่วยยกระดับศักยภาพงานวิจัยและการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยของไทยในระยะยาวด้วย

ดร.สมหมาย กล่าวเสริมด้วยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้  ในส่วนของศูนย์วิจัยซีพีเอฟ จะนำความพร้อมด้านทีมงานวิจัยและเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย มีมาตรฐานระดับโลก พร้อมผสานความร่วมมือ และต่อยอดองค์กรความรู้ด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อทำการวิจัยพัฒนานวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารเฉพาะทาง

นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อผู้บริโภคทุกช่วงวัย และยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 ส.ค. 2562 เวลา : 14:21:37
01-10-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 1, 2020, 4:13 am