ซีเอสอาร์-เอชอาร์
ทิพยประกันภัย กราบถวายมุทิตาจิตสักการะ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์


 

 

 

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย เข้ากราบถวายมุทิตาจิตสักการะสมเด็จพระมหาวีรวงศ์    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ผู้ทรงคุณแก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 ก.ค. 2562 โดยพระพรหมมุนี  (สุชิน อคฺคชิโน)  วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร  ขึ้นเป็น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 ส.ค. 2562 เวลา : 23:36:01
10-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 10, 2020, 7:12 pm