การตลาด
ซีพีเอฟ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2562


 

 

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันจัดตั้งสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ครบรอบ 29 ปี พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการดีเด่น ประจำปี 2562 ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคมได้อย่างถูกต้อง ซึ่งบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟเป็นสถานประกอบการที่สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานและลูกจ้าง ตามกฎหมายประกันสังคมได้อย่างถูกต้อง โดยมี นายทนง ไทยวัฒนาพร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับมอบ ณ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี

 

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 ก.ย. 2562 เวลา : 18:18:15
29-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 29, 2020, 4:50 pm