ประกัน
เอไอเอ ประเทศไทยร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันวิเคราะห์ปัญหาเชิงธุรกิจ ประจำปี 2562


เอไอเอ ประเทศไทยร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันวิเคราะห์ปัญหาเชิงธุรกิจ ประจำปี 2562 (The Challenger by TUBC 2019)


 
 
 
เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย คุณอัลเจอร์ ฟัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แถวหน้า ที่ 3 จากซ้าย) นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (แถวหน้า ที่ 3 จากขวา)และนางศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (แถวหน้า ที่ 2 จากขวา) เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันวิเคราะห์ปัญหาเชิงธุรกิจ ประจำปี 2562 หรือ "The Challenger by TUBC 2019" ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ณ โรงแรมเบิร์คเลย์ ประตูน้ำเมื่อเร็วๆนี้

เอไอเอ ประเทศไทยได้ร่วมมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้และมอบโจทย์ปัญหาเชิงธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมได้มีโอกาสวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา โดยเอไอเอได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาไทยและมีความมุ่งมั่นในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และนำความรู้มาปรับใช้ในโลกแห่งธุรกิจก่อนก้าวเข้าสู่ประสบการณ์จริงในการทำงาน ทั้งนี้เอไอเอมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของสังคมและประเทศไทยในอนาคต ดังคำมั่นสัญญาของเอไอเอที่ว่า ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

เอไอเอ ประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับทีมชนะเลิศ Cha(lle)nger ที่ได้มีการนำเสนออย่างเป็นมืออาชีพและมีการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างตรงประเด็น รวมถึงนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและการบริการสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่เจเนอเรชั่น ซี (Generation Z) และขอแสดงความยินดีกับทีมรอง

ชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Double Positive Consulting ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Meow Quartet และทีมรองชนะเลิศอันดับ 3 Achilleus Consulting

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 09 ก.ย. 2562 เวลา : 17:09:54
29-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 29, 2020, 3:42 pm