ประกัน
สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมโครงการ"คปภ.เพื่อชุมชน"


สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมโครงการ “คปภ.เพื่อชุมชน”ลงพื้นที่ให้ความรู้ประกันชีวิต“ชุมชนตลาดน้ำบางคล้า"
นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทยร่วมโครงการ“คปภ.เพื่อชุมชน”ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ลงพื้นที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยเชิงรุก สิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ประชาชนในชุมชนตลาดน้ำบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของการประกันภัย อีกทั้งสามารถใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินให้ตนเอง รวมถึงครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ณ ชุมชนตลาดน้ำบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 10 ก.ย. 2562 เวลา : 14:14:12
29-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 29, 2020, 5:53 pm