ประกัน
ระดมพลังจิตอาสาไทยประกันชีวิต บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ


จากอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุลและพายุโซนร้อนคาจิกิ ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนจำนวนมาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มจิตอาสา บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทั้งจากสำนักงานใหญ่ สาขาและฝ่ายขาย จึงได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ภายใต้โครงการ “ไทยประกันอาสา ช่วยพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย”

เบื้องต้นจิตอาสาไทยประกันชีวิตได้จัดทำถุงยังชีพ จำนวน 650 ถุง รวมมูลค่า 325,000 บาท นำไปส่งมอบผ่านมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น จำนวน 500 ถุง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์และร้อยเอ็ด สำหรับถุงยังชีพอีก 150 ถุง ส่งมอบผ่านนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนและส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวมุกดาหาร
นอกจากนั้นฝ่ายขายจิตอาสาในพื้นที่ยังได้ประสานงานกับมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารสด อาหารแห้ง น้ำดื่ม พร้อมร่วมทำอาหาร ส่งมอบให้แก่ศูนย์ช่วยเหลืออุทกภัยและโรงครัวพระราชทาน เพื่อให้ความช่วยเหลือชาวบ้านพื้นที่ตำบลนาแซง ตำบลนางาม ตำบลบึงเกลือ ในอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ไทยประกันชีวิตตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้เอาประกันและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ จึงดำเนินแนวทางช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆทั้งการออกมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันของบริษัทฯ รวมถึงส่งเสริมให้จิตอาสาของบริษัทฯ ร่วมส่งมอบการดูแล ในฐานะเพื่อนคู่คิด เคียงข้าง คนไทยและสังคมไทย

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 ก.ย. 2562 เวลา : 16:34:23
25-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 25, 2020, 3:45 pm